Oproep aan zorgprofessionals: herken de signalen van achterlating en huwelijksdwang

Ook dit jaar staan er vermoedelijk weer jongeren op Schiphol die worden achtergelaten in het buitenland. Onder het mom van een vakantie gaan ze mee naar het land van herkomst van hun ouders waar ze vervolgens tegen hun wil, zonder paspoort en communicatiemiddelen, aan hun lot worden overgelaten of gedwongen worden te trouwen. De rest van het gezin keert gewoon terug naar Nederland. 

Dit gebeurt meestal in de zomer. Daarom roept het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) zorgprofessionals op om vóór de zomervakantie extra alert te zijn op signalen van mogelijke slachtoffers. De problematiek speelt het hele jaar door, maar de zomerperiode is extra risicovol. 

Waarom wordt een kind achtergelaten?

De meeste problemen ontstaan vaak zodra een kind in de puberteit komt en zich gaat afzetten tegen hun ouders. Soms willen ouders voorkomen dat hun kind teveel verwestert en zich verder afkeert van de familietradities en de cultuur in het land van herkomst. Ze vinden bijvoorbeeld dat hun dochter te vrij omgaat met jongens en zich te westers kleedt. Maar ook jongens worden achtergelaten, bijvoorbeeld vanwege alcoholgebruik of hun geaardheid. Om te voorkomen dat hun kind ‘afglijdt’, grijpen de ouders in. 

Op de signalenkaart staat weergegeven hoe je vermoedens van achterlating of huwelijksdwang kan herkennen. Krijg je als professional te maken met een concrete hulpvraag, neem dan contact op met het Landelijk knooppunt voor Huwelijksdwang en Achterlating via 070-345 43 19. Bel ook bij twijfel!