Nieuwe GGZ-appwijzer biedt keurmerk voor mentale gezondheidsapps

Er is een nieuw initiatief gestart om apps te voorzien van een keurmerk. De GGZ-appwijzer moet behandelaren en cliënten in de geestelijke gezondheidszorg meer overzicht en inzicht bieden in het steeds grotere aanbod van mentale gezondheidsapps. Van apps die helpen bij ontspanning of het omgaan met angstklachten, tot beter gaan slapen of werken aan een dagstructuur.  

De initiatiefnemers van de GGZ-appwijzer zijn MIND en de Nederlandse GGZ. Stichting MIND wil psychische problemen voorkomen, mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen en zorgen voor meer openheid. De Nederlandse GGZ is een branchevereniging van 100 aanbieders met 89.000 professionals in de geestelijke gezondheidszorg.

“De wens voor de GGZ-appwijzer komt van zowel cliënten en hun naasten als professionals. Daarom ben ik ook zo blij dat MIND en de Nederlandse ggz samen het initiatief hebben genomen om de ggz-appwijzer te starten”, vertelt Rimmert Brandsma, projectleider eHealth bij MIND. 

“Met behulp van eHealth kunnen burgers meer de regie nemen over hun eigen geestelijke gezondheid, ook voor mensen die vanuit een preventief oogpunt kennis en/of vaardigheden zoeken. Dit geldt ook voor naasten die cliënten beter willen bijstaan, willen begrijpen of meer willen weten. Technologie maakt mogelijk dat mensen 24 uur per dag kunnen werken aan hun eigen geestelijke gezondheid, waar en wanneer ze dat willen”, zegt Brandsma.

“Voor professionals betekent eHealth een uitbreiding van hun professioneel instrumentarium in het blended care palet. Ze kunnen eHealth inzetten bij een behandeling, maar ook patiënten adviseren over toepassingen in het kader van zelfzorg. Deze mogelijkheden vragen om een goed overzicht voor cliënten, naasten, hulpverleners en zorgaanbieders van het aanbod in de markt en inzicht in de kwaliteit en toepasbaarheid daarvan. De ggz-appwijzer geeft dit overzicht en inzicht. We richten ons hierbij nu nog op vrij verkrijgbare apps, die voor de ggz relevant zijn. Naar de toekomst zouden we ook graag andere e-health toepassingen (zoals apps/modules van afgesloten e-healthplatforms en interventies met behulp van smart watches en VR-brillen, e.d. aan het overzicht toevoegen, maar hiervoor zijn we mede afhankelijk van structurele financiering.” 

 

Zoeken naar structurele bekostiging

De ggz-appwijzer is tot stand gekomen binnen de VIPP-GGZ subsidieregeling. Door MIND en zeventig GGZ-organisaties in Nederland is er geïnventariseerd welke mental health apps de moeite waard zijn om te beoordelen. Uit dit marktonderzoek volgde 75 iOS, Android en web-apps. Van deze 75 suggesties zijn er inmiddels vijftig apps opgenomen en beoordeeld in de app-wijzer. Deze apps zijn thematisch onderverdeeld in categorieën, waaronder ‘slapeloosheid’, ‘autisme, ‘depressie’, ‘concentratie’ of ‘suïcidepreventie’.  

Naar een structurele financiering van de ggz-appwijzer zijn Brandsma en zijn collega’s nog op zoek. “We voeren hierover gesprekken met verschillende partijen en zijn in gesprek met VWS, GGD, PFN, en NeLL om toe te werken naar één landelijk kader om gezondheidsapps mee te beoordelen. Ondertussen gaan we door met het verhogen van de bekendheid en het uitbreiden van onze bibliotheek, zodat we ook meer gebruikers trekken. Daarnaast kunnen we de ggz-appwijzer via een API ter beschikking stellen aan ggz-organisaties. Hiermee kunnen zij de functionaliteit en inhoud van de ggz-appwijzer integreren in de PGO’s of portalen die zij aan hun cliënten aanbieden. Dit is een win-win. Het geeft meerwaarde aan de PGO of het cliëntportaal, maar vergroot ook het netwerk, waarmee mensen toegang hebben tot onze bibliotheek.” 

Partners MIND en De Nederlandse GGZ werken voor de GGZ-appwijzer samen met de Britse start-up ORCHA (Organisation for the Review of Care and Health Applications). ORCHA is gespecialiseerd in het evalueren van apps en heeft ook een eigen framework voor certificering ontwikkeld. De start-up ondersteunt sinds vorig jaar onder andere de NHS om apps sneller te kunnen evalueren volgens de NHS-richtlijnen en daarmee het aanbod voor de Britse consument groter en transparanter te maken. Mental health apps in de GGZ-wijzer zijn ingedeeld in apps die geen persoonlijke gegevens verzamelen en een algemeen informerend karakter hebben, apps met een informerend karakter, apps met een adviserend karakter en apps die zijn te beschouwen als medisch hulpmiddel. De apps worden daarnaast voorzien van twee scores en van een recensie.  

 

ORCHA-score

De eerste score is de ORCHA-score. ORCHA beoordeeld apps op dataveiligheid, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Aan deze drie onderdelen worden punten toegekend (maximaal honderd). Als een app persoonlijke gegevens verzamelt, dan weegt het aspect dataveiligheid extra zwaar in de totaalscore. Als een app informatie, adviezen en/of richtlijnen geeft met een medisch/klinisch karakter, dan weegt het aspect betrouwbaarheid extra zwaar in de totaal score. Een ontbrekende CE-markering bij een app die wordt beschouwd als een medisch hulpmiddel ontvangt 0 punten binnen ‘betrouwbaarheid’.

Naast de score van ORCHA worden de apps in de app-wijzer beoordeeld door een testpanel onder leiding van MIND. Dit testpanel bestaat uit mensen met een achtergrond in de GGZ, zowel ervaringsdeskundigen als psychologen, psychiaters, en verpleegkundigen. Het panel test de app intensief gedurende een periode van 4 tot 6 weken en beoordeelt of de app gebruiksvriendelijk is en of zij deze zouden aanbevelen. Op basis van een 20-tal vragen per app wordt er een testscore bepaald en een recensie voor de app geschreven.  

 

Apps komen en gaan

De GGZ-appwijzer gebruikt een zogeheten Mindex om de kwaliteit van een app aan te geven. Die Mindex is een combinatie van de ORCHA-score, de testpanel score en de recensie. Hoe hoger de Mindex, hoe hoger de kwaliteit van de app. Nog niet alle apps in de bibliotheek zijn door een testpanel beoordeeld. Deze apps hebben alleen ORCHA-score. De GGZ-appwijzer roept app gebruikers op om ook hun ervaringen met apps te delen, zeker als deze afwijken een bepaalde toegekende score. In een digitale omgeving kunnen app gebruikers een testverslag aanleveren

Hoe zorgen de initiatiefnemers dat de app store up to date blijft? “Apps komen en gaan inderdaad”, zegt Brandsma. “Daarom zijn we blij dat we samenwerken met Orcha. Zij houden voor ons in de gaten of apps verouderd zijn enof uit de markt verdwenen zijn. Als een app inactief is geworden, verdwijnt deze uit het overzicht. Orcha houdt ook in de gaten of apps relevante wijzingen hebben ondervonden. Als een app wezenlijk gewijzigd is, wordt deze opnieuw getest. Als de app op onderdelen verbeterd is, zal dit ook leiden tot een hogere score. Uiteindelijk willen we natuurlijk graag dat er steeds betere apps worden aangeboden en voor steeds meer doelgroepen. Daarom hoop ik ook dat we spoedig zicht krijgen op duurzame financiering.” 

Bron: SmartHealth

Gerelateerd nieuws

Sporten kan even effectief zijn in het tegengaan van depressie, maar er zijn nog veel vragen...

Financiële problemen zijn een bron van psychische, sociale en lichamelijke sores. De eerste lijn...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...