Beweging in kwetsbaarheid

Onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ wordt via talkshows, podcastst en publicaties aandacht besteedt aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving met passende zorg en ondersteuning. 

 

6 inclusieve ontmoetingen

In de afgelopen jaren hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. Met elkaar staan we voor de uitdaging om te bouwen aan een inclusieve samenleving. Daarin hebben mensen met een (psychische) kwetsbaarheid een plek. Zij krijgen passende zorg en ondersteuning als hun deelname aan de samenleving onder druk staat. 

 

Talkshows Beweging in kwetsbaarheid 

Maandelijks is er een live talkshow waar experts van zich laten horen. Van onderzoekers tot ervaringsdeskundigen, en van beleidsmakers tot zorgprofessionals en naasten. Zij bespreken de beweging die nodig is voor een succesvolle inclusie van mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in onze samenleving. 

Een beperkt aantal deelnemers mag live aanwezig zijn bij deze shows. Natuurlijk kan iedereen zich ook aanmelden om online deel te nemen. Kijkers thuis kunnen meedoen door vragen aan de sprekers te stellen.

 

Kijk terug

 1. Kennis & Inzicht
  In de afgelopen 10 jaar zijn mensen met een (psychische) kwetsbaarheid steeds meer onder de aandacht gekomen. Maar ook hebben maatschappelijke en sociale problemen in media, politiek én samenleving urgentie gecreëerd om actie te ondernemen. Denk aan meldingen van verward gedrag, dak- en thuisloosheid en schuldenproblematiek. En aan geluiden dat mensen zich niet gehoord voelen. Ervaringsdeskundigen hebben zich uitgesproken, onder meer vanuit de zogeheten herstelbeweging. Dit thema focust op wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, waar we nu staan en hoe we nu verder moeten. 

 2. Leefwereld centraal
  Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid hebben vaak meerdere problemen tegelijk. Bijvoorbeeld ggz-problematiek, schulden, verslaving, een licht verstandelijke beperking of dak- en thuisloosheid. Zij hebben dan met allerlei instanties, organisaties en loketten te maken. Dat maakt hun leven al snel enorm complex. Te vaak staat nu nog de ‘systeemwereld’ van verschillende wettelijke kaders, financieringsstromen en organisatieculturen centraal. Daarom is de leefwereld van de mensen om wie het gaat de belangrijkste focus van dit thema.

 3. Bestaanszekerheid
  Een inclusieve samenleving vraagt om de beschikbaarheid en toegankelijkheid van belangrijke bestaansvoorwaarden als inkomen, huisvesting, dagactiviteiten en werk. Toegankelijkheid betekent niet alleen dat iets beschikbaar is, maar dat iemand desgewenst óók hulp ontvangt bij het verkrijgen van datgene wat nodig is. Dit vraagt om een goede samenwerking van alle betrokken partijen. In hoeverre sluiten de inspanningen aan bij de wensen en behoeften van de kwetsbare mensen om wie het gaat? Dat staat centraal tijdens dit thema.

 

Doe mee!

Tijdens de talkshow kan ook de kijker thuis vragen stellen aan de gasten. Laat daarnaast op social media weten hoe u over de onderwerpen denkt met de hashtag #BewegingInKwetsbaarheid.

 1. Professionals & Onderwijs 22 april
  Dit thema draait om het toerusten van huidige en toekomstige professionals die werken met mensen met een (psychische) kwetsbaarheid . Er is al veel aan kennis en inzichten opgedaan waarmee professionals en beleid kunnen worden ondersteund. Het belangrijkste? Dat het draait om de leefwereld van degene om wie het gaat. Daarnaast is het cruciaal om van elkaar te leren, vanuit meerdere disciplines en domeinen. Denk aan ervaringskennis uit zorg, welzijn en veiligheid. En aan inzichten uit de sociale wetenschappen.

 2. Financiering & Organisatie 27 mei
  Wie werkt aan een integrale aanpak van de hulp en ondersteuning aan mensen met een (psychische) kwetsbaarheid, komt voor stevige uitdagingen te staan. Regio’s hebben te maken met verschillende organisatiestructuren, verantwoordelijkheidsverdelingen op meerdere niveaus, diverse wettelijke regelingen en meerdere financieringsinstrumenten. Hoe kun je dat alles het beste organiseren?

 3. Beweging in kwetsbaarheid 24 juni
  Mensen met een (psychische) kwetsbaarheid wonen steeds vaker en langer thuis. Dat vraagt wat van hen zelf. Maar ook van de samenleving, hun medemensen en organisatiestructuren. Kwetsbaarheid is dus in beweging. Dit laatste thema brengt alle voorgaande thema’s bij elkaar. We kijken met behulp van de geleerde lessen vooruit. Hoe realiseren we met elkaar een meer inclusieve samenleving?

 

Deze talkshows zijn een initiatief van ZonMw, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Impuls Werkplaats.

Gerelateerd nieuws

Sporten kan even effectief zijn in het tegengaan van depressie, maar er zijn nog veel vragen...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...