Gratis e-learning ‘Gokproblematiek voor professionals'

Oktober 2021 wordt de nieuwe kansspelwet van kracht: de wet Kansspelen Op Afstand (KOA). Met deze wet wordt online gokken legaal. Daarom is een praktische e-learning ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland en het Trimbos-instituut. 

 

Voor wie?

De gratis e-learning gokproblematiek is ontwikkeld voor professionals in de eerste lijn.

  • POH-GGZ
  • Huisartsen
  • Psychologen en/of hulpverleners in de BGGZ
  • Schuldhulpverleners

 

Wat leer je in deze e-learning?

De e-learning gokproblematiek sluit aan op de website gokkeninfo.nl en leert je de aangeboden theorie en praktische informatie op de website toe te passen in de praktijk. Middels het oefenen met twee casussen krijg je inzicht in:

  • Waarom gokproblematiek een belangrijk onderwerp is voor jou als eerstelijnsprofessional
  • Wat gokproblematiek precies is
  • Hoe gokproblematiek tijdig gesignaleerd kan worden
  • Omgang en communicatie met de cliënt
  • Welke mogelijkheden tot doorverwijzing er zijn voor cliënten met gokproblematiek

Daarnaast wordt een memotrainer aangeboden waarmee je kunt oefenen met de theorie. Je krijgt hierbij over langere periode vragen rondom het thema gokproblematiek aangereikt. Ook wordt gewerkt aan het verstevigen van vaardigheden in de omgang en communicatie met een cliënt waarbij vermoedens zijn van gokproblematiek en worden handvatten gegeven rondom mogelijkheden tot doorverwijzing. De doorlooptijd van de module bedraagt 1,5 uur.

Voor meer informatie en registratie ga naar de e-learning

Gerelateerd nieuws

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Er is een nieuwe voorziening in Amsterdam, waar mensen met psychische klachten terecht kunnen in...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...