ZN verwelkomt oproep NZa aan GGZ-aanbieders om wachttijdgegevens aan te leveren

Het is voor verzekerden en zorgverzekeraars belangrijk om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Sinds 1 januari zijn aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) daarom verplicht om wachttijdgegevens aan te leveren bij Vektis. Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) leveren nog niet alle GGZ-aanbieders aan. In een brief aan GGZ-aanbieders benadrukt de NZa daarom het belang van inzicht in wachttijden en verzoekt GGZ-aanbieders aan hun verplichting te voldoen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) verwelkomt deze oproep van de NZa.

Om te voorkomen dat verzekerden te lang moeten wachten op zorg is het uitwisselen van betrouwbare informatie over wachttijden essentieel. Zorgverzekeraars kunnen zo voldoen aan hun zorgplicht. In de brief geeft de NZa aan dat zij verwacht van GGZ-aanbieders dat ze deze maand voldoen aan de eisen rondom aanlevering en publicatie van wachttijden. 

Zorgbemiddeling

Zorgverzekeraars willen hun verzekerden graag helpen om zo goed mogelijk de weg te vinden en keuzes te maken in de zorg. Juist ook wanneer de wachttijd voor zorg langer is dan aanvaardbaar. Verzekerden kunnen dan contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor persoonlijk advies. Dit heet zorgbemiddeling, ook wel wachtlijstbemiddeling genoemd. Zorgverzekeraars zoeken naar een zorgaanbieder in de nabije omgeving van de verzekerde die de behandeling kan uitvoeren. Zorgbemiddeling leidt er in veel gevallen toe dat een behandeling, met minstens dezelfde kwaliteit, sneller kan plaatsvinden. Verzekerden beslissen uiteindelijk zelf of ze hiervan gebruik  maken. Informatie over zorgbemiddeling is te vinden op de websites van de zorgverzekeraars of op www.zorgverzekeraars.nl/zorgbemiddeling 

Gezamenlijke aanpak 

ZN werkt samen met GGZ Nederland, MIND, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), P3NL, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en MeerGGZ om de wachtlijsten in de GGZ zo snel mogelijk weer binnen de Treeknormen te krijgen.

Bron: ZN journaal