GGZ-instellingen en VGZ presenteren praktijkvoorbeelden die bijdragen aan wachttijdenreductie GGZ

Een kwaliteitsalliantie van Coöperatie VGZ met GGZ Noord-Holland Noord, GGZ Oost Brabant, Vincent van Gogh en Yulius heeft 23 goede praktijkvoorbeelden opgeleverd die leiden tot aanzienlijke wachttijdenreductie binnen de GGZ. Deze verzamelde praktijkvoorbeelden werden onlangs in de vorm van een boekje aangeboden aan staatssecretaris Blokhuis.

De lange wachttijden in de GGZ zijn een complex vraagstuk waarvoor geen eenduidige oplossing is, maar een aanpak vereist vanuit verschillende perspectieven. De wachttijdproblematiek krijgt daarom focus en aandacht van de alliantie. De betrokken partijen leerden dat ingezette interventies, ontwikkeld door zorgprofessionals, leiden tot zinnige zorg voor de cliënt. In veel gevallen met een daling van de gemiddelde wachttijd tot gevolg. Deze 23 goede praktijkvoorbeelden in het boekje zijn bedoeld om deze inzichten ook met anderen te delen.

In het boekje staan twee voorbeelden waar ZN ook een artikel over heeft gepubliceerd. Eén artikel gaat over DiSofa, online therapie in de Basis GGZ. Het tweede artikel dat terug te vinden is op de ZN-website, heeft als onderwerp Herstel Ondersteunende Intake (HOI).

Bron: ZN journaal

Gerelateerd nieuws

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...