Aanpak kindermishandeling

Kindermishandeling is een enorm probleem in onze samenleving en voor veel kinderen een afschuwelijke dagelijkse realiteit. Voor minister Hugo de Jonge is de aanpak daarvan de komende jaren een prioriteit. “Het is onze plicht elke vorm van kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen.”

In het voorjaar van 2018 komt minister De Jonge met een breed actieplan waarbij drie zaken belangrijk zijn:
→ mishandeling voorkomen
→ eerder en beter in beeld brengen
→ duurzaam oplossen

één persoon kan cirkel van geweld doorbreken

Minister De Jonge: ‘Het wordt een enorme opgave, maar ik denk dat we kindermishandeling effectiever kunnen aanpakken dan tot nu toe is gedaan. We kunnen van mensen niet vragen om kindermishandeling op te lossen, maar wel de mishandeling van één kind. Er is maar één iemand nodig om de cirkel van geweld te doorbreken. Elke Nederlander kan die ene zijn. Die ene leraar, die ene buurman, die ene huisarts. We mogen niet wegkijken’. 

Gemiddeld één kind per schoolklas

Kindermishandeling komt in Nederland naar schatting 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. Geschat wordt dat de mishandelingen leiden tot 50 doden per jaar. Kindermishandeling kan fysiek of psychisch geweld zijn, maar ook verwaarlozing. Op de website vooreenveiligthuis.nl staat informatie hoe mensen signalen kunnen herkennen en hoe je zelf actie kunt ondernemen. Ook kunnen mensen gratis, 24 uur per dag voor advies of hulp bellen naar Veilig Thuis, via 0800-2000. 

Bron: ZorgenZ

 

Deel dit bericht