Samenwerking Ouder- en Kindteams met huisartsen op congres over eerstelijnszorg en wijkteams

Andere goede voorbeelden

Naast de workshop over de samenwerking tussen ouder- en kindteams met huisartsen, zijn er op het congres nog diverse andere workshops over jeugd met opgroei- en opvoedproblemen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan samenwerkingsprojecten rond volwassenen met fysieke- of geestelijke problemen, kwetsbare ouderen en aan randvoorwaarden voor goede samenwerking bij dit soort projecten.  

Opschalen en implementeren

Op het congres ligt de nadruk op wat je kunt leren van innovatieve voorbeelden rond samenwerking en hoe deze opgeschaald en geïmplementeerd kunnen worden. Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte workshops en parallelsessies en actuele flitspresentaties.  

Vragen

Tijdens het congres wordt een groot aantal vragen aan de orde gesteld, zoals:

  • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en de sociale wijkteams steken erboven uit in 2018?
  • Hoe borgen we de kwaliteit en governance van de samenwerking tussen zorg en welzijn?
  • Welke betalingsvorm stimuleert de samenwerking tussen het sociale en medische domein?
  • Welke digitale ondersteuning is nodig om de samenwerking tussen cliënt, wijkteam en eerste lijn te faciliteren?
  • Wat voor leiding is nodig bij de samenwerking tussen wijkteams, wijkverpleegkundigen, jeugdteams, eerste lijn en FACT-teams?  

Meer informatie

Wil je meer informatie over het congres? Kijk dan voor het programma, de sprekers en het inschrijfformulier op de congrespagina van de Guus Schrijvers Academie.

 

Gerelateerd nieuws