Preconceptievoorlichting hard nodig: PIL helpt daarbij

“Wilt u het komende jaar misschien zwanger worden?” Dat is volgens prof. Eric Steegers, gynaecoloog Erasmus MC, de vraag die alle professionals aan alle vrouwen in de vruchtbare leeftijd zouden moeten stellen. Op deze manier kunnen veel meer vrouwen worden bereikt voor de zo nodige preconceptievoorlichting. De Preconceptie Indicatielijst (PIL) biedt zorgverleners daarbij ondersteuning.

Eric Steegers stelt dat veel huisartsen en medisch specialisten zich nog steeds te weinig bewust zijn van het belang van gezond zwanger worden en het tijdig in kaart brengen van medische risicofactoren, zoals chronische ziekten en medicatie. Het onderwerp wordt in het algemeen als te weinig interessant beschouwd en de huisarts of medisch specialist voelt zich hiervoor vaak niet verantwoordelijk.

Ook zou er twijfel zijn aan de effectiviteit en bestaat er onvoldoende kennis over wie wat doet. Vele contactmomenten om vrouwen en mannen uit de doelgroep preconceptievoorlichting te geven, of te verwijzen naar de mogelijkheden waar deze voorlichting te krijgen, worden onbenut. Steegers geeft aan dat de vraag “Bent u van plan om binnenkort / dit jaar zwanger te worden?” een vast onderdeel zou moeten zijn van een gesprek met een arts.

Grote verschillen

Gezond zwanger worden en een gezonde zwangerschap en geboorte is essentieel voor de gezondheid later in het leven. Momenteel sterven in ons land nog steeds circa 8 per 1000 kinderen rond zwangerschap en geboorte. Het getal is gelukkig afgenomen, maar de verschillen tussen kinderen van ouders met lage en hoge sociaal economische status blijven significant en gelijk. Dit geldt ook op andere terreinen van zorg. Maar niet alleen sterfte is relevant. Gezond geboren worden, is een zeer belangrijke voorspeller voor gezondheid later in het leven. Ziekte en sterfte zijn het hoogst bij de bevolking uit de Randstad, vooral veroorzaakt door armoede, deels door afkomst van een niet-autochtone populatie.

Belang van de PIL

De Preconceptie Indicatielijst (PIL) is een initiatief van het College Perinatale Zorg (CPZ) en is eind 2018 aangeboden aan alle beroepsorganisaties. De PIL is een opzet voor multidisciplinaire samenwerkingsafspraken. Deze beschrijft op hoofdlijnen de inhoud van preconceptiezorg en is gebaseerd op bestaande richtlijnen. Op basis daarvan zijn adviezen over de uitvoering van preconceptiezorg geformuleerd. Doel is dat, mede met behulp van de PIL, preconceptiezorg wordt verankerd in het beroepsmatig handelen van alle beroepsbeoefenaren.

Zie ook het verslag van een bijeenkomst over de implementatie van de PIL.

Bron: ZorgenZ 

 

Gerelateerd nieuws

'How about mom' is een app om moeders door het eerste jaar als moeder heen te leiden. Met een team...