(hoog)specialistische jeugdhulp in Amsterdam

Amsterdam koopt per 2021 de (hoog)specialistische jeugdhulp opnieuw in, om de sterke kostenstijging in de jeugdhulp een halt toe te roepen en te borgen dat jeugdigen die dat het hardst nodig hebben de juiste hulp krijgen. De gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (DUO) doen mee met de aanbesteding maar laten de contracten in 2022 ingaan.

Het nieuwe stelsel kent straks minder jeugdhulpaanbieders en minder administratieve lasten. Aanbieders van (hoog)specialistische hulp krijgen de opdracht zich te organiseren rondom de Ouder- en Kindteams (OKT’s), zodat ze dichtbij jeugdigen en hun ouders staan. Ze zijn daardoor snel en laagdrempelig in te zetten door verwijzers, aanvullend op de dienstverlening vanuit het OKT en in samenwerking met de buurtteams en de sociale basis.

Daarnaast wordt in het jeugdstelsel een aantal kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Zo krijgen ervaringsdeskundigen en JIM’s (Jouw Ingebrachte Mentor) een belangrijke plek in het stelsel. Ook de hulp aan kinderen die de dupe zijn van scheidingsproblemen krijgt extra aandacht

Waarnemend wethouder Jeugd Victor Everhardt: “In Amsterdam doen we er alles aan om het jeugdstelsel zo efficiënt mogelijk te organiseren. Door strakke afspraken met aanbieders te maken, gaan we beter (bij)sturen op de oplopende kosten voor jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat de juiste hulp tijdig op de juiste plek wordt gegeven. Zo zetten we enerzijds in op preventieve zorg om te voorkomen dat specialistische jeugdhulp nodig wordt. Anderzijds krijgen aanbieders de gelegenheid om op verantwoorde wijze jeugdigen die hun hulp het meest nodig hebben, als eerste te helpen.

Bron: gemeente Amsterdam