Feedback gevraagd JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie

Vind jij het ook belangrijk dat een richtlijn goed aansluit op de behoeften van de praktijk? Geef dan je reactie op het concept van de JGZ-richtlijn Ouder-Kind relatie, die wordt ontwikkeld in opdracht en met financiering van ZonMw. Reageren kan tot woensdag 1 juli 2020.

 

De basis voor de ontwikkeling van een kind

De ouder-kindrelatie vormt de basis voor de ontwikkeling van een kind: zowel in sociaal-emotioneel als in cognitief opzicht zijn kinderen met een goede ouder-kindrelatie beter af dan kinderen waarbij de relatie is verstoord. Vroegsignalering van verstoringen in de ouder-kindrelatie is van groot belang. Aangezien dit kan leiden tot ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen en in ernstige gevallen tot persoonlijkheidsproblematiek bij het kind.

JGZ-professionals verkeren bij uitstek in de positie om de ouder-kindrelatie vroegtijdig ter sprake te brengen, verstoringen te signaleren en ouders te ondersteunen in hun ouderrol. Maar de ouder-kindrelatie is ook een gevoelig thema. Het vraagt veel deskundigheid van professionals om dit op een passende wijze bespreekbaar te maken.

De richtlijn Ouder-Kind relatie geeft JGZ-professionals handvatten voor het handelen tijdens contacten met individuele jeugdigen van minus 9 maanden tot 18 jaar oud en hun ouders. De richtlijn ondersteunt daarmee jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. De conceptversie voor de praktijktest en de landelijke commentaarronde is op inhoud (wetenschappelijke onderbouwing en opzet) en op voor implementatie vereiste randvoorwaarden beoordeeld door de Richtlijnadviescommssie (RAC) van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

 

Wat wordt gevraagd?

Kritisch meelezen met een conceptrichtlijn helpt om richtlijnen en praktijk beter op elkaar aan te laten sluiten. Een richtlijn kan immers enkel ondersteuning bieden als deze goed aansluit op de wensen vanuit de praktijk. De richtlijnontwikkelaar en werkgroep zijn vooral benieuwd naar:

  • Is de richtlijntekst voldoende concreet?
  • Is de richtlijn praktisch uitvoerbaar?
  • Staan er onjuistheden in de tekst?

 

Hoe kan je commentaar leveren?

Je kan de richtlijnen bekijken op de richtlijnenwebsite van het NCJ. Hiervoor is een inlogcode nodig. Deze kan je opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je  ontvangt dan ook het format waarin je commentaar op de richtlijn kunt noteren. De werkgroep bundelt de commentaren en verwerkt deze in de definitieve versie van de richtlijn.

Je opmerkingen op de conceptrichtlijntekst in de commentaartabel graag vóór woensdag 1 juli 2020 mailen naar Renate van Zoonen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018

Dit project maakt onderdeel uit van het ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018. Het programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. Hiermee worden professionals uitgerust met kennis en vaardigheden om hun werk goed te kunnen doen, draagt het programma bij aan uniformering van de beroepsbeoefening en aan kwaliteitsverbetering van en kwaliteitsborging in JGZ-organisaties. Het programma draagt zo bij aan de fysieke, psychische en sociale gezondheid van kinderen in Nederland en aan de ondersteuning van ouders in de opvoeding.

 

Meer informatie

 Bron: ZonMw

 

 

Gerelateerd nieuws

'How about mom' is een app om moeders door het eerste jaar als moeder heen te leiden. Met een team...