Online regiotour Noord-Holland & Flevoland: Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Mensen worden ouder en steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, wonen en welzijn voor ouderen. In het rapport 'Ouderen langer zelfstandig thuis! Maar hoe dan?' biedt Clementine Mol handvatten voor het realiseren van optimale woon(zorg)omgevingen voor ouderen.

Er zijn grote uitdagingen, maar gelukkig zijn er ook voorbeelden van initiatieven en projecten (groot en klein) waarin mooie resultaten behaald zijn. Tijdens de online regiotour Noord-Holland en Flevoland op donderdag 1 juli worden deze mooie voorbeelden getoond, om het streven naar langer, prettig zelfstandig thuis wonen van ouderen ook in jouw regio te realiseren.

Er wordt stilgestaan bij hoe ouderen in de regio vitaal en gezond thuis kunnen wonen en gebruik kunnen maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg. Daarnaast gaan ze in op hoe de woon(zorg)omgeving daar een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Bron: Stichting Educatie Zorg & Welzijn

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...