Dementie, en nu? Pilot post-diagnose bijeenkomsten en informatiemap

Ouderen met dementie en een migratieachtergrond worden in Amsterdam nog niet goed bereikt. Mantelzorgers geven aan dat zij behoefte hebben aan contact en informatie. Met deze pilot van informatiebijeenkomsten en een informatiemap wordt ingespeeld op deze behoefte.

 

Bijeenkomsten

Een team van geriater, specialist ouderengeneeskunde, praktijkondersteuner, casemanager, sleutelpersoon en activiteitenbegeleider vertelt tijdens de bijeenkomsten over dementie en gaat in op vragen van bezoekers. Op de dag zelf zijn ook tafels met informatie en vrijwilligers aanwezig, denk aan: Alzheimer Nederland, mantelzorgondersteuning, dagbesteding.

 

Wie worden uitgenodigd

Mensen die de diagnose ontvingen via de anderhalvelijnspoli of de poli geriatrie van het OLVG. Belangstellenden via netwerk van Stichting Mantelzorg en Dementie en FamilySupporters.

 

Doelen

Inspelen op actuele problematiek, zorg en ondersteuning op maat, ontmoeting informeel/formeel, lotgenotencontact + psycho-educatie, implementatie Zorgstandaard Dementie,1 kennisdeling en multidisciplinaire samenwerking, verzameling behoeften, Advanced Care Planning.

 

Data

De bijeenkomsten vinden plaats op de dinsdag van 15.30-17.30 uur op de volgende data:
• 26 oktober 2021
• 18 januari 2022
• 21 juni 2022
• 4 oktober 2022 

Download hier de flyer met meer informatie

Bron: Stichting Mantelzorg & Dementie

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...