Informatiebericht ‘Werkwijze aanmelden Crisiszorg Wlz’

Het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam en het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland/ Haarlemmermeer hebben signalen ontvangen dat de procedure voor het aanmelden van patiënten voor Crisiszorg Wlz onduidelijk is. Daarom hebben zij in dit bericht de informatie omtrent deze procedure op een rij gezet.

 

Voorwaarden voor Crisiszorg Wlz

De huisarts, HAP en SEH kunnen een patiënt aanmelden voor Wlz-crisiszorg als er wordt voldaan aan alle hieronder genoemde voorwaarden:

  • De patiënt heeft een Wlz-indicatie of de huisarts verwacht dat de patiënt blijvend opgenomen moet worden.
  • Er is sprake van een acute verandering en het gevaarscriterium is duidelijk aanwezig. De patiënt dreigt een onacceptabel risico te lopen op lichamelijk en geestelijk letsel, dan wel zijn omgeving in gevaar te brengen.
  • Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk, dus de inzet van thuiszorg (of verhoging van de zorginzet) en inzet van mantelzorg zijn niet voldoende om het gevaarscriterium op te heffen.

 

Hoe meld ik een patiënt aan voor Crisiszorg Wlz?

  1. Bel het aanmeldportaal op 020-262 81 12, keuzemenu optie 1 (voor Amsterdam) of 023-555 60 04 (voor Amstelland Haarlemmermeer). Voor een aanmelding voor Wlz-crisiszorg is het Aanmeldportaal 24/7 bereikbaar.
  2. Indien de patiënt in aanmerking komt voor Wlz-crisiszorg, wordt de aanmelding door het Aanmeldportaal in gang gezet. De medewerker van het aanmeldportaal heeft hiervoor een aantal gegevens nodig over de client. Zie hiervoor het afwegingsinstrument.
  3. Vervolgens gaat de medewerker direct op zoek naar een plek. Eerst in de eigen regio, als dit niet lukt wordt er ook buiten de regio gekeken.
  4. Zodra de medewerker een plek heeft gevonden en een akkoord voor opname heeft ontvangen, brengt de medewerker de huisarts op de hoogte. De huisarts regelt vervoer en brengt de familie op de hoogte.
  5. Als er geen plek beschikbaar is, dan brengt de medewerker de huisarts hier ook van op de hoogte. Het Aanmeldportaal blijft in dat geval wel doorzoeken.

Op de website van Sigra staat actuele informatie over de werkwijze van het Aanmeldportaal en over de regeling Crisiszorg Wlz in Amsterdam.

 

Doorlooptijd van een crisisaanmelding

Een aanmelding voor een Crisiszorg Wlz moet in principe binnen 24 uur leiden tot een plaatsing. Het kan echter soms langer duren dan wenselijk totdat er een plek beschikbaar is, zeker wanneer sprake is van een complexe zorgvraag.

 

Vraag tijdig om advies

Vaak komt een crisis niet helemaal onverwacht. Ook in een eerder stadium, vóórdat er een acute situatie ontstaat, denkt het Aanmeldportaal graag mee. Het Aanmeldportaal kan tijdens kantooruren gebeld worden voor advies.

 

Vragen of feedback

Heb je vragen of wil je feedback geven, dan kun je dit aangeven bij de medewerker van het Aanmeldportaal. Deze zorgt dat de dienstdoende manager binnen twee werkdagen contact met je opneemt.

Bron: Sigra