Ruim 100 hulpmiddelen palliatieve zorg overzichtelijk bijeen

Op Palliaweb staat een overzicht van hulpmiddelen voor de palliatieve zorg, verzameld voor en door zorgprofessionals. Op de website kunnen zorgverleners en beleidsmakers een selectie maken; bijvoorbeeld van hulpmiddelen specifiek voor de zorg voor patiënten met kanker of voor patiënten met een specifieke culturele achtergrond. Je kan ook selecteren op thema's, zoals het identificeren van patiënten in de palliatieve fase, het voeren van proactieve zorgplanningsgesprekken, of het houden van moreel beraad.

Beschikbaar zijn onder andere een handreiking, toolbox, stappenplan of infographic. De meeste hulpmiddelen zijn direct inzetbaar. Voor enkele hulpmiddelen zijn er randvoorwaarden voor implementatie. De hulpmiddelen zijn deels in projecten van het ZonMw-programma Palliantie ontwikkeld en deels door organisaties uit het werkveld. De hulpmiddelen zijn beoordeeld door de screeningscommissie hulpmiddelen palliatieve zorg

Naar de hulpmiddelen

Bron: IKNL / Palliaweb 

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...