Pleidooi voor ouderenvriendelijke samenleving

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en soms teveel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen richten zich daarom op meer samenhang en op welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Gezamenlijk hebben ze een visie ontwikkeld over een oudervriendelijke samenleving. 

Deze visie heeft geleid tot het Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving. Dit document is deze week overhandigd aan minister De Jonge. De partijen hebben zich verenigd in een ‘coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving’. Zelf werken ze aan verbinding van bestaande kennis, projecten en programma’s. Om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, is uiteraard meer nodig, veel meer. 

Vier aandachtspunten

In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op de volgende vier thema’s:
→ Aandacht, tijd en passende zorg; zodat kwetsbare ouderen kunnen leven op een manier die bij hen past.
→ Informele zorg; deze koesteren en hulp bieden als informele zorg dreigt weg te vallen.
→ Samenhang en afstemming; een afgestemd integraal pakket zorg en ondersteuning, passend bij de zorgvraag
→ Woonaanbod: een woning en woonomgeving die past bij de wensen en levensfase van ouderen. 

Verzoeken en voorbeelden

Deze acties komen voort uit het Rapport kwetsbare ouderen van voorjaar 2017. Dit is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners. Je kunt dus zeggen dat het pleidooi bottum up tot stand is gekomen. Per thema vermeldt de coalitie welke activiteiten ze zelf ondernemen, wat ze verwachten van landelijke en lokale overheid, en tot slot noemt ze een aantal goede voorbeelden 

De volgende organisaties vormen samen de coalitie: ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg & Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/ NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, V&VN, Zorgbelang Nederland 

Bron: ZorgenZ