Congres ‘Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam'

Op 29 mei jl. werden door zo'n honderd belangstellenden gezamenlijk stappen gezet naar Veerkrachtig oud worden in regio Amsterdam. Er werd kennis gemaakt met inspirerende en activerende praktijkverhalen waar het stimuleren en het verbeteren van kwaliteit van leven van ouderen centraal staan. Specifiek op de verbinding tussen onderzoek en praktijk. De organisatie had een boeiend programma opgesteld met interessante sprekers en een aantal inspiratiesessies.

Dagvoorzitters Hein van Hout en Valerie Bos openenden de bijeenkomst. Johan Osté (GGD Amsterdam) liet ons de laatste stand van zaken rondom Age Friendly City zien waarna Henk Nies de aandacht vestigde op het begrip waardigheid in de zorg en hoe we daar als professionals invulling aan kunnen geven. Kitty de Jong (senior-adviseur innovatie bij Cordaan) nam ons mee lang een aantal projecten binnen Cordaan waar elektronica intelligent wordt ingezet om mensen langer thuis te laten wonen.

Na een korte introductie van het nationaal programma Beter Oud (waar de ROS’en mede-initiatiefnemer van zijn) was het de beurt aan een drietal jonge en nieuwe initiatieven om zich in een korte pitch te presenteren. Zo liet Judith Stevens van Stichting SeniorenStudent het belang van de samenwerking tussen senioren en studenten zien. Echt jong waren de scholieren van het Jan Arentz college in Alkmaar (13-14 jaar) die de harten stalen met hun stevige en ongedwongen presentatie over hun uitvinding van de Krab-rollator (een rollator met zwenkwieltjes waardoor hij veel wendbaarder wordt). Een idee wat in zes weken van idee naar uitvoering kwam. En er werd gezongen o.l.v. Care en Culture, een project wat ook op locaties mensen zingend samen brengt. Deze laatste ontving ook de Jo Visser Award voor een nieuw en bewezen initiatief.

Inspiratiesessies

Tijdens de inpsiratiesessies verzorgde Elaa een eigen sessie en trad op als spreker in twee andere sessies. Zo werd in de sessie over Living Labs uitgelegd hoe de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, innovatie en zorgprofessionals tot stand komt in Almere om zo zowel de professionals een continue leeromgeving te bieden, de leerlingen en docenten het contact met het werkveld kunnen behouden en ondernemers de kans krijgen om innovatieve ideeën te toetsen aan de praktijk (wil men wel wat ik maak). 

Mathilde Dijk (senior adviseur Elaa) presenteerde in een sessie hoe we het gedachtengoed van Beter Oud over de stad willen uitrollen. In de discussie kwamen vanuit de aanwezigen hierover nog een aantal nuttige tips.

Wim Klein Nagelvoort (senior adviseur Elaa) hield samen met Harry Moeskops (Woonsaem) een presentatie over het project waarin op wijkniveau eerstelijnszorgverleners en migrante ouderen met elkaar in gesprek gaan om over en weer te verkennen welke wensen en verwachtingen er leven en zo gerichte acties te ondernemen om die op elkaar aan te laten sluiten.

Verder waren er onder andere sessies over sociale veerkracht, dementie en technologie en 'Wat vinden ouderen zelf belangrijk als het gaat over wonen zorg en welzijn'.

Al met al kunnen we terugkijken op een erg geslaagd congres waar Elaa als mede initiatiefnemer haar steentje aan heeft bijgedragen. 

Gerelateerd nieuws