Zilveren Kruis: geef ouderen zorg waar ze dat willen

"Ouderen horen zorg te krijgen waar ze dat zelf willen, en waar ze er het meeste baat van hebben. Samen met zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en innovatieve partners werkt Zilveren Kruis er hard aan om dat mogelijk te maken.” Deze uitspraak deed Georgette Fijneman, divisievoorzitter van Zilveren Kruis op 12 oktober tijdens het Zorgvisie-congres ‘Ouderenzorg op de juiste plek'.

Fijneman onderstreepte haar uitspraak door te stellen dat de zorg voor ouderen in de toekomst op een andere manier vorm moet krijgen. De patiënt moet hierin centraal staan en niet de instelling. En zorgverleners moeten op een verantwoorde en veilige manier zorg kunnen geven. “Dat is ons uitgangspunt.”

Andere manier van werken

Om dit doel te bereiken is het volgens Fijneman nodig dat de bestaande manieren van werken vervangen worden door andere manieren van werken. Zilveren Kruis werkt daar al aan door onder meer ondersteuning van monitoring via e-health voor COPD-patiënten. Ook behandeling in de thuissituatie is een manier van het anders werken. Met thuismonitoring via het systeem Hartwacht kunnen patiënten zelf thuis metingen doen en hun cardioloog kijkt op afstand mee.

Schotten

Het oplossen van hinder door schotten tussen de financieringsvormen is ook een aandachtspunt. “Soms krijgt een oudere minder uren zorg als zijn zorg niet meer vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt vergoed, maar vanuit de Wet Langdurig Zorg. Dan is de financieringsvorm er dus debet aan dat iemand minder zorg krijgt. Dat vinden wij raar. We hebben daarvoor extra budget vrijgemaakt zodat we dit in veel gevallen kunnen voorkomen.”

Om alle initiatieven van de grond te krijgen is vooral heel veel samenwerking nodig. Fijneman: "We zullen het echt samen moeten. Als zorgverzekeraar gaan we over financiering maar ook over kwaliteit. Vandaar dat wij graag bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.”

Bron: ZN journaal