Zorgpad kwetsbare ouderen met routes in de zorgketen

Alle betrokkenen weten het: goede zorg voor kwetsbare ouderen thuis is vaak complex. Er zijn diverse zorgverleners bij betrokken, wat specifieke aandacht vraagt voor overleg en overdracht. Recent is er een zorgpad ontwikkeld voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie, met zes verschillende routes als uitgangspunt. Dit is geschreven voor alle professionals die betrokken zijn bij de zorg voor kwetsbare ouderen.  

Doel is om met deze leidraad de zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Zorgpaden zijn routes die cliënten afleggen in de zorg. Ze beschrijven de stappen in het zorgproces, met als doel dat alle schakels in de zorgketen goed op elkaar aansluiten. 

De routes in de zorgketen

De zes beschreven routes zijn:

  1. Zorgpad oudere met complexe problematiek in de thuissituatie
  2. Zorgpad kwetsbare oudere met acute onbegrepen verwardheid thuis
  3. Zorgpad kwetsbare oudere naar spoedeisende zorg
  4. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit ziekenhuis
  5. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en uit psychiatrisch ziekenhuis of afdeling
  6. Zorgpad kwetsbare oudere naar, in en vanuit instelling voor tijdelijk en chronisch verblijf 
      

Stappen in zorgproces

Van elke stap wordt beschreven welke actie nodig is, welke hulpverleners betrokken zijn, wat speciale aandachtspunten zijn en welke instrumenten de hulpverlener kan inzetten. Tijdens het zorgproces kan er een overgang plaatsvinden van het ene naar het andere zorgpad. In een schema zijn de opties en overstapmomenten weergegeven. De overleg- en beslismomenten en de overdrachtmomenten zijn van groot belang voor de ervaren kwaliteit van zorg. 

Goede afstemming en overdracht

Zorg voor ouderen met complexe problematiek vraagt om samenwerking, afstemming en vooral goede overdracht tussen de hulpverleners onderling en tussen zorginstellingen en organisaties. Daarin moet ook de betrokkenheid van de cliënt geborgd zijn. Het zorgpad zelf is geen richtlijn, maar bevat in de procesbeschrijving toepassingen van en verwijzingen naar bestaande richtlijnen en instrumenten. 

Het Zorgpad kwetsbare ouderen over de keten en in het ziekenhuis is beschikbaar voor alle zorgverleners en zorgorganisaties in de ouderenzorg.

Bron: ZorgenZ 


Lees ook

 

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...