Betere zorg voor kwetsbare 70-plusser

De afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van zowel locatie Oost als West werkt sinds kort met het ‘zorgpad voor 70+’. Iedere patiënt van 70 jaar of ouder wordt bij binnenkomst op de SEH gescreend op kwetsbaarheid. Blijkt de 70-plusser kwetsbaar, dan zorgen we voor een zo kort mogelijk en meer seniorvriendelijk verblijf, en geschikte zorg na ontslag.

Verblijf op de SEH

Als een oudere kwetsbaar is, proberen behandelaars het verblijf op de SEH zo kort mogelijk te laten duren. De patiënt moet zo snel mogelijk op het juiste bed terecht kunnen en zo nodig in een prikkelarme omgeving worden behandeld.

Na ontslag

Voor kwetsbare oudere patiënten die met ontslag gaan en geen opname-indicatie hebben, maar wel een zorgvraag, kan de SEH-verpleegkundige een aanvraag doen voor thuiszorg. Deze komt dan binnen 48 tot 72 uur na ontslag langs om de thuissituatie te beoordelen. Voor patiënten die niet voldoen aan de criteria voor thuiszorg, maar voor wie wel een ELV-bed gewenst is, kan de SEH-verpleegkundige gebruikmaken van hetzelfde aanmeldportaal dat de huisarts gebruikt.

Bron: Verwijsnieuws OLVG 

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...