Passende voorzieningen voor ouderen noodzaak

Langer thuis wonen. Het is al jaren het beleid van de overheid. Want dat is wat ouderen willen, wordt er gesteld. Maar is dat wel zo? De twijfels daarover zijn groot. En terecht. Onderzoek van KBO-PCOB toont aan dat een bijna een kwart van de senioren bezwaren ziet in het verplicht lang thuis wonen. Want wat als het allemaal niet meer gaat? Eenzaamheid en afhankelijkheid liggen dan op de loer. Dat betekent dat het na de sluiting van verzorgingshuizen het wel goed geregeld moet zijn. Echter: daar schort het aan, met als gevolg de zeer zware druk op mantelzorgers. 

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de helft van de ondervraagde 1.275 Nederlandse senioren het lastig vindt dat zij een beroep moeten doen op mantelzorgers. Mantelzorg wordt in de meeste gevallen verleend door de eigen partner (48%), gevolgd door de kinderen (41%). In mindere mate wordt er een beroep gedaan op vrienden, buren en andere familieleden. 

Bezwaard

Maar liefst 42% van de ouderen geeft aan dat ze zich bezwaard of niet op hun gemak voelt bij de inzet van de mantelzorger. Zoals hulp bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties. Ook vinden ze het heel vervelend als de mantelzorger vrij moet nemen en veel kilometers moet rijden om de hulp te bieden. En dat gebeurt maar al te vaak. 

Toename van 25.000 mensen met dementie in één jaar

Niet verwonderlijk, want van de 281.000 personen met dementie in 2018, wonen er ruim 196.000 thuis, zo blijkt uit recente gegevens van Vektis. In 2017 waren er 256.000 mensen met dementie, dus een toename in één jaar van 25.000 mensen met dementie in ons land. Dat heeft een grote impact. 

Passende voorzieningen

Sluiting van de verzorgingshuizen betekent dat er op een andere manier goede voorzieningen en zorg op maat nodig zijn voor senioren en hun naasten. In zorg en ondersteuning, maar bijvoorbeeld ook voldoende passende woningen en een geschikte woonomgeving. Daarnaast pleit KBO-PCOB (zoals ook tal van andere organisaties doen) voor passende voorzieningen, zoals respijtzorg, eerstelijnsbedden en dagbesteding op maat. 

Overigens geeft KBO-PCOB geen inzage in het onderzoek, in het ‘kader van de privacy’.Overigens geeft KBO-PCOB geen inzage in het onderzoek, in het ‘kader van de privacy’. 

Bron: ZogenZ 

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...