Stichting Questio Centrum voor Levensvragen

"Geestelijke zorg gaat over zingeving en levensvragen. Het gaat om grote en kleine vragen, die ieder mens zich vroeg of laat stelt. Over het hoe en waarom van het leven en de zin van het bestaan."

 

Stichting Questio heeft een informatieve flyer gemaakt. In deze flyer staat beschreven wat de stichting kan betekenen voor zowel zorgverleners als inwoners

 

Palliatieve Zorg & PaTz-groepen

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25% (Bron: project PalliSupport 2019). Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...