Centrum voor Levensvragen

‘Levensvragen zijn net ramen en deuren die openen naar nieuwe inzichten en nieuwe verhalen; misschien is levenskunst wel de kunst van het opendoen’

 

Een citaat van Frans Vrijmoed, coördinator van het Centrum voor Levensvragen Flevoland. Hij heeft een impressie gemaakt wat het Centrum voor Levensvragen kan betekenen voor zowel zorgverleners als inwoners. 

Het Centrum voor Levensvragen Amsterdam | Diemen heeft twee informatieve flyers gemaakt 'Hoe pak je de draad van het leven weer op na een ingrijpende gebeurtenis of ziekte?' voor cliënten en voor verwijzers.

 

Palliatieve Zorg & PaTz-groepen

Wanneer aan mensen wordt gevraagd waar zij willen overlijden, dan antwoordt 73% dat zij graag thuis willen sterven. Uiteindelijk sterft 36% procent daadwerkelijk thuis (niet-acute sterfte), bij ouderen is dit 25% (Bron: project PalliSupport 2019). Dit percentage zal de komende jaren toenemen. Elaa richt zich daarom op verbetering van palliatieve zorg in de eerste lijn. Het doel is dat Amsterdammers en Almeerders in hun laatste levensfase en hun naasten in samenhang de zorg en ondersteuning krijgen die aansluit op hun wensen en behoeften. 

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws

Eind november organiseerde Elaa samen met stichting PaTz een inspiratiebijeenkomst voor PaTz...

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...