Folders 'Verhuizen naar een verpleeghuis'

SIGRA heeft twee brochures gepubliceerd over de verhuizing naar het verpleeghuis. Deze brochures zijn geschreven voor de cliënt en diens naasten en worden aangeboden aan verwijzers, zodat er duidelijke en eenduidige informatie verstrekt kan worden. 

 

Hoe en wat: verhuizen naar een verpleeghuis

Verpleeghuizen in de regio’s Amsterdam, Amstelland en de Meerlanden hebben zich ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de verhuizing naar een verpleeghuis. Onderdeel hiervan is het aanbieden van heldere, eenduidige informatie over het gehele verhuisproces: vanaf het moment dat een opname voor het eerst overwogen wordt tot het moment dat de verhuizing achter de rug is. Het resultaat: een brochure met duidelijke, algemene informatie over de verhuizing, voor de regio’s Amsterdam en Amstelland-Meerlanden. 

 

Doel

In de brochure wordt het verhuisproces toegelicht in zeven onderdelen: 

  1. De optie om te verhuizen komt in beeld
  2. De verhuizing komt dichterbij
  3. Aanvragen van de Wlz-indicatie
  4. U krijgt het indicatiebesluit
  5. Wachten op een plek in het verpleeghuis
  6. Tijd voor de verhuizing
  7. Wennen aan uw nieuwe woonplek

De focus ligt op de stappen die de meerderheid van de cliënten en hun naasten moeten doorlopen. Specifieke informatie, die verschilt per verpleeghuis, is bewust achterwege gelaten.

 

Amsterdam

2020 07 20 folder verpleeghuis amsterdam

Betreft de gemeente Amsterdam. Samenwerking tussen Amsta, Amstelring, Cordaan, Evean, Cliëntenbelang Amsterdam, Zonnehuisgroep Amstelland en Zorggroep Amsterdam Oost. Ondergebracht en onderhouden door SIGRA. 

 

 

 

Amstelland-Meerlanden

2020 07 20 folder verpleeghuis amstelland

Betreft de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samenwerking tussen Amstelring, Brentano, Cordaan, PCSOH en Zonnehuisgroep Amstelland, met toevoegingen van het CIZ, Participe Amstelland en Gezondheidscentrum Floriande. Ondergebracht en onderhouden door SIGRA. 

 

Bron: SIGRA

 

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...