Minister wil verplicht waarschuwingsregister voor foute medewerkers

Het komt nog te vaak voor dat zorgprofessionals grensoverschrijdend gedrag vertonen. Dat moet stoppen, vindt minister Hugo de Jonge (VWS). Het kabinet wil daarom dat zorginstellingen verplicht meewerken aan het opzetten en bijhouden van een online waarschuwingsregister voor medewerkers die over de schreef zijn gegaan. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. Dat register moet er volgend jaar al komen.

Er bestaat al het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn dat mede tot stand is gekomen met subsidie van VWS. Het is een initiatief van de samenwerkende werkgeversorganisaties, verenigd in RegioPlus, om een veilige zorgrelatie met cliënten nadrukkelijk voorop te stellen. Zij dragen zorg voor de uitvoering van dit register. Deelname daaraan is vrijwillig en momenteel vallen circa 50 duizend medewerkers onder de werkingssfeer van dit register.

De minister vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk partijen – zorginstellingen en zorgwerkgevers – meewerken aan het register. Hij is dan ook van plan om samen met RegioPlus, andere zorgorganisaties en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) te bekijken hoe ze samen kunnen komen tot een verplichting tot een register. Op een manier die voor organisaties uitvoerbaar is.

Ouderenmishandeling nog steeds groot probleem

De minister noemt het voornemen om verplicht mee te werken aan een waarschuwingsregister in een brief die gaat over de aanpak van ouderenmishandeling. Dat is volgens de bewindsman nog steeds een groot probleem: jaarlijks hebben 170 duizend ouderen ermee te maken. ‘Tot op heden zijn we er onvoldoende in geslaagd om verschil te maken in het terugdringen van ouderenmishandeling’, aldus De Jonge.

Training en ouderencheck

Het register is niet de enige maatregel die de minister noemt. De Jonge wil bereiken dat iedereen, dus ook zorgmedewerkers en mantelzorgers, weet wat ze moeten bij een vermoeden van mishandeling. Training moet zorgen dat ouderenmishandeling sneller wordt ontdekt en beter bestreden. Hij wil verder bevorderen dat iedere organisatie betrokken bij de ouderenzorg een getrainde aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling heeft.

De minister overweegt om naast de bestaande ‘kindcheck’ ook een ‘ouderencheck’ in te voeren. De kindercheck verplicht zorgprofessionals om bij hulp aan een patiënt of cliënt altijd na te gaan of er kinderen in het spel zijn, en zo ja, hoe het met hen gaat. Iets dergelijks zou ook voor ouderen moeten gelden.

Publiekscampagne

Volgend jaar gaat een publiekscampagne van start, om omstanders vertrouwen te geven in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze campagne besteedt ook specifieke aandacht aan ouderenmishandeling. Eerdere publiekscampagnes hebben laten zien dat dit een effectief middel is om omstanders en ouderen bewust te maken van signalen van mishandeling. Verder komt er, in samenwerking met gemeenten, extra ondersteuning voor mantelzorgers. Vrijwilligers kunnen aanspraak maken op extra training.

De Jonge wil tevens samenwerken met banken om financiële uitbuiting tegen te gaan.

Bron: ZorgenZ