Financieringsvormen e-Health 2019

E-health krijgt een steeds grotere rol in de zorg. De NZa moedigt e-health aan als deze de zorg beter en betaalbaarder maakt. Toch kan de implementatie van e-health nog sneller. Dat komt onder meer omdat de bekostiging van e-health nog niet altijd duidelijk is. Daarom heeft de NZa in de Wegwijzer bekostiging e-health gepubliceerd. In één overzichtelijk document staat voor iedere zorgsector duidelijk de mogelijkheden zijn voor het bekostigen van ehealth.

Huisartsenzorg, bestaande uit 3 segmenten:

  1. Bevat prestaties met een maximumtarief om de basiszorg van de huisarts te bekostigen. Zo zijn er prestaties voor consulten met de huisarts of POH-GGZ. Ook is er een vast inschrijftarief per patiënt voor de financiering van overheadkosten. Het inschrijftarief kan worden ingezet om de website te onderhouden en een online afsprakenplanner te financieren. Ook kan men in dit segment consulten op afstand declareren als reguliere consulten.
  2. Bekostiging voor een specifieke groep chronisch zieken. De ketenprestaties zijn algemeen beschreven. Hierdoor kunnen zorgaanbieders onderdelen van de ketenzorg op afstand leveren, of zelfmanagementprogramma’s inzetten. Deze e-health toepassingen kunnen vergoed worden met het afgesproken tarief voor de integrale ketenprestatie (of indien van toepassing het maximumtarief).
  3. Kunnen (gezondheids)uitkomsten en vernieuwing van zorg geleverd in segment 1 en 2 worden beloond. De huisarts kan prestaties in dit segment alleen in rekening brengen als hij/zij hierover een overeenkomst heeft met de zorgverzekeraar. In deze overeenkomst kunnen ook voorwaarden staan over de invulling van deze prestatie. De prestaties in dit segment hebben een vrij tarief. Voorbeelden: digitale instrumenten voor zelfmanagement door de patiënt, digitale behandelvormen, of het inzetten van een meekijkconsult door bijvoorbeeld een medisch specialist.

In de Wegwijzer bekostiging e-Health (uitgave juni 2018) lees je de bekostiging per zorgsector.