‘Praat op tijd over uw levenseinde’ nu ook als e-book

 

De brochure ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde. Er is een versie voor professionals en een versie voor patiënten. Deze brochures zijn nu ook uitgeven in de vorm van een e-book.

Dit e-book is, evenals de brochure, een uitgave van de KNMG. Het biedt zorgprofessionals een handreiking om het gesprek met de patiënt aan te gaan. Patiënten lezen in het e-book waar zij bij een naderend levenseinde allemaal mee te maken (kunnen) krijgen. Naast doelmatige informatie staan er handige checklists en tips in die lezers kunnen gebruiken om zich goed voor te bereiden op het levenseinde-gesprek.

Niet makkelijk, wel belangrijk

Het is van belang dat een gesprek tussen arts en patiënt over grenzen, wensen en verwachtingen over de laatste periode in het leven bijtijds wordt gevoerd. Dit gebeurt vaak niet op tijd. En het gaat daardoor niet zelden gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet makkelijk, maar wel belangrijk. Het voorkomt misverstanden over de hulpverlening bij het sterven. De uitgave ‘Praat op tijd over uw levenseinde’ biedt hiervoor ondersteuning.

Bekijk hier de versie voor professionals en hier de versie voor patiënten

Bron: ZorgenZ 

Gerelateerd nieuws

De epidemie dwingt ons na te denken over wat goede palliatieve zorg voor mensen met ernstige...