Waken kan onderdeel geïndiceerde zorg zijn

Het waken bij een terminale cliënt kan onderdeel zijn van de zorg die de wijkverpleegkundige indiceert. Dat blijkt uit antwoord van minister De Jonge (VWS) op Kamervragen. Op verzoek van de bewindsman maakt het Zorginstituut een factsheet, dat de regels voor het verlenen van intensieve zorg in de palliatief terminale fase zal verduidelijken, ook op het punt van waken. Deze factsheet zal komend voorjaar verschijnen.

Tweede Kamerlid Fleur Kamerlid Agema (PVV) had de minister vragen gesteld naar aanleiding van het bericht dat wanneer een terminale cliënt slaapt of gesedeerd is, de uren dat een wijkverpleegkundige waakt niet worden vergoed door Zilveren Kruis. Hierdoor kan waken bij iemand die dood gaat, niet.

De minister schrijft dat iedereen recht heeft om te sterven waar hij wil, met de zorg die daarvoor nodig is. In geval van wijkverpleging is de wijkverpleegkundige degene die de zorg indiceert. ‘De wijkverpleegkundige bepaalt daarbij in samenspraak met de patiënt, andere hulpverleners en eventueel netwerk de doelen, aard, omvang en duur van de zorg die de patiënt nodig heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met de situatie van de patiënt, waaronder de zorgbehoefte, de (on)mogelijkheden van de inzet van mantelzorgers, en de situatie in het huis. Afhankelijk van de situatie van de patiënt, kan het waken onderdeel zijn van de zorg die de wijkverpleegkundige indiceert. Daarbij geldt dat alleen taken met een verpleegkundige of verzorgende noodzaak vergoed worden uit de Zorgverzekeringswet. In een terminale fase zou dat bijvoorbeeld het handelen van een wijkverpleegkundige of verzorgende bij onrust, pijn of benauwdheid kunnen zijn. Dit kan ook als de patiënt rust of slaapt. Een en ander is dan onderbouwd in het zorgplan.’

Regels in praktijk nog onduidelijk

De bewindsman meldt daarnaast dat het praktijkteam palliatieve zorg van VWS signalen heeft gekregen dat de regels en de praktijk voor het verlenen van intensieve zorg in de palliatief terminale fase verduidelijking behoeven. VWS heeft het Zorginstituut gevraagd de inhoudelijke duiding scherper te krijgen, ook op het punt van het waken. Deze factsheet komt binnen het eerste kwartaal van 2019 gereed. Ook start in het voorjaar 2019 een campagne over de palliatieve zorg. De campagne laat zien hoe mensen ondersteuning in de laatste levensfase kunnen vinden.

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer.

Bron: ZorgenZ