Annemarie Beintema pitcht en wint

Onder voorzitterschap van Elaa is een kleine maar enthousiaste groep sinds 2017 bezig om een Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn op te richten. De intentie is om die per 2019 van start te laten gaan. Om dat goed te kunnen doen was de voorbereidingsgroep op zoek naar een kleine startsubsidie.

Vanuit het Fonds op Naam (rayon Amstel-, Meerlanden en Amsterdam) organiseerde het KNGF een pitchavond voor innovatieve projecten binnen de fysiotherapie in de regio Amsterdam. Fysiotherapeuten konden in tien minuten een korte presentatie geven en vertellen waarom zij een subsidie goed kunnen gebruiken.

Annemarie Beintema gaf een vlammend betoog waar het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn voor staat, wat het netwerk beoogt en welke activiteiten het netwerk wil gaan ontplooien.

Er waren in totaal dertien pitches. Vier van de dertien fysio’s werden na een lange avond door de jury beloond met het bericht dat ze met een subsidie naar huis mochten gaan. Hieronder ook Annemarie die tweeduizend euro kreeg toegekend voor het netwerk. 

Dit bedrag kan het netwerk goed gebruiken voor onder andere het laten ontwikkelen een logo en website én voor het organiseren van een startbijeenkomst in het najaar van 2018. 

 Zie ook