Eén op de vier curatief uitbehandelde kankerpatiënten krijgt geen hulp

2018 12 12 oncologie


Ruim een kwart van de kankerpatiënten die te horen hebben gekregen dat ze niet meer beter worden, blijft erna verstoken van hulp uit het ziekenhuis. Dat, terwijl ruim de helft (57%) van deze groep daar wel behoefte aan zou hebben.

Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), waarvoor 654 kankerpatiënten een digitale vragenlijst hebben ingevuld.

De patiënten die niet verder geholpen zijn, hebben met name behoefte aan een vast aanspreekpunt, ook wensen zij aandacht voor naasten. "Het gaat om een breed scala aan onderwerpen", zegt Dorien Tange, belangenbehartiger Laatste Levensfase bij NFK. "Sommige patiënten wensen kennis over palliatieve behandelmogelijkheden en anderen hebben informatie nodig over lichamelijke of psychische klachten." De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden in het onderzoek was 60 jaar, ruim de helft vrouw. Borstkanker, bloed- of lymfleklierkanker en prostaatkanker zijn de meest voorkomende diagnoses.

De ondervraagden weten gemiddeld sinds drieënhalf jaar dat ze niet meer beter worden. "De laatste levensfase verschilt in lengte. Het duurt voor sommige mensen weken of maanden, maar die fase kan ook een aantal jaren duren", zegt Tange. "Door verbeteringen in de medische behandeling is de duur van die fase minder voorspelbaar." In die soms lange periode is de vaak intensieve fase in een ziekenhuis afgelopen, en kunnen mensen in een ‘zwart gat’ vallen nadat ze te horen hebben gekregen dat ze niet beter worden. "Sommige mensen weten totaal niet waar ze terechtkunnen voor zorg of informatie en voelen zich aan hun lot overgelaten."

Lees het volledige artikel op de site van Medisch Contact

Gerelateerd nieuws