Kabinet en gemeenten bieden samen met jongeren perspectief in coronatijd

Het kabinet stelt €58,5 miljoen beschikbaar aan gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. Jongeren moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. Met dit Jeugdpakket kunnen gemeenten jongeren meer mogelijkheden bieden voor activiteiten en ontmoetingen, binnen de geldende beperkingen. Jongeren worden actief betrokken bij de invulling. Creatieve voorstellen van jongeren zelf worden verwelkomd door gemeenten. 

 

Creatieve invulling in samenspraak

Met het geld kunnen gemeenten coronaproof in deze wintertijd kleinschalige activiteiten organiseren voor en met jongeren. De creatieve invulling van de activiteiten wordt gedaan in samenspraak met jongeren zelf en lokale organisaties, zoals het jeugd- en jongerenwerk.

De activiteiten kunnen al in de Kerstvakantie van start gaan en doorlopen tot het voorjaar van volgend jaar. Voor een deel zal worden voortgebouwd op bestaande Maatschappelijke Diensttijdprojecten, die al sinds het begin van de coronatijd met succes activiteiten voor en door jongeren organiseren, aangepast aan de huidige situatie.

 

Kwetsbare jongeren

De Jeugdpakket aanpak is gericht op alle jongeren, maar er is ook specifiek aandacht voor kwetsbare jongeren, die soms al sinds het begin van de coronaperiode thuiszitten. Gemeenten worden gevraagd om bij de invulling van het Jeugdpakket extra aandacht te hebben voor deze kwetsbare groep. Ook wordt met het geld extra inzet van jongerenwerkers in achterstandswijken met kwetsbare jongeren voorzien. Zij kunnen gericht deze jongeren uit risicogroepen bereiken en passende hulp en ondersteuning bieden. 

 

Mentale gezondheid

Voor een deel van de jongeren gaat deze coronaperiode gepaard met toenemende gevoelens van somberheid, eenzaamheid en angst. Het kabinet vindt het erg belangrijk dat deze jongeren goed worden geholpen. Daarom wordt een deel van de middelen (€ 3,5 mln) ingezet voor laagdrempelige, preventieve ondersteuning op het gebied van mentale gezondheid. Het kabinet gaat hiermee meer (digitale) platforms en lokale activiteiten ondersteunen. Een voorbeeld is Join Us, een initiatief waar jongeren en ouders terecht kunnen voor informatie en tips op het gebied van eenzaamheid. 

Bron: VWS

Gerelateerd nieuws

Financiële problemen zijn een bron van psychische, sociale en lichamelijke sores. De eerste lijn...

Door de wachtlijsten in de gespecialiseerde zorg ontstaat er een stuwmeer in de eerstelijnszorg....

'How about mom' is een app om moeders door het eerste jaar als moeder heen te leiden. Met een team...

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen Amsterdammers met psychosociale problemen verwijzen naar...