Extra geld voor bestrijding armoede door coronacrisis

Voor Amsterdammers die door de coronacrisis financieel zijn geraakt, komt extra hulp. De komende 2 jaar is er 11,8 miljoen euro beschikbaar voor extra inzet op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Kinderen en jongeren worden daarbij niet vergeten.

Veel Amsterdammers hebben te maken gekregen met verlies van baan, bedrijf of zelfs hun huis. Of moeten al tijden zien rond te komen met minder geld. Veel ondernemers zijn onzeker of hun bedrijf de crisis overleeft. Kortom: het aantal Amsterdammers dat een beroep moet doen op armoederegelingen en schuldhulp wordt groter.

 

Wat gaat de gemeente Amsterdam doen

Het volgende pakket aan extra maatregelen is bedacht om de kwetsbaarste Amsterdammers te ondersteunen in deze zware periode:

 • Eerder signaleren van schulden
  De maatschappelijk dienstverlening gaat eerder af op meldingen van schulden.
 • Extra inzet sociaal raadslieden
  Amsterdam zet meer sociaal raadslieden in.
  De vraag naar ondersteuning van sociaal raadslieden is sinds de crisis met zo'n 16 procent toegenomen.
 • Aanpak economisch daklozen
  Op dit moment zijn naar schatting tussen de 2200 en 3000 Amsterdammers economisch dakloos. Zij hebben geen huis meer, zonder dat hier psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek aan ten grondslag ligt. Voor deze groep investeert Amsterdam extra in schuldhulpverlening.
 • Extra geld voor internetvergoeding en pc-regelingen voor kinderen
  Zoveel mogelijk scholieren op de basis- en middelbare school moeten gebruik kunnen maken van de pc-regelingen en de internetvergoeding. Ook kinderen uit gezinnen met een inkomen net boven de armoedegrens en kinderen zonder verblijfsstatus krijgen de hulp die ze nodig hebben.
 • Ondersteuning lokale voedselinitiatieven
  Sinds maart 2020 werden veel mensen in de stad die zonder inkomen kwamen plotseling afhankelijk van noodhulp. Het college investeert in elk geval tot juli 2021 extra in lokale initiatieven die noodhulp verzorgen.
 • Geld reserveren
  Het college verwacht dat het effect van de coronacrisis ook na 2022 doorwerkt. Een deel van het extra geld reserveren we daarom voor de jaren daarna. Zo voorkomen we dat we de extra ondersteuning al moeten afbouwen terwijl Amsterdammers nog steeds met de gevolgen van de crisis te maken hebben.

Het college van B en W heeft al ingestemd met het pakket maatregelen. Van de 11,8 miljoen extra hulp financiert het Rijk wordt 5,45 miljoen, de rest komt uit het gemeentelijke coronasteunpakket.

Bron: Armoedebestrjiding en Schuldhulpverlening, gemeente Amsterdam

 

Lees ook

Geldzorgen in de huisartsenpraktijk
Financiële problemen
Financiën in de spreekkamer