Regeling paramedische herstelzorg voor mensen met corona verlengd en aangepast

De herstelzorgregeling van het ministerie van VWS  wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Ook wordt de regeling op enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen staan hieronder. 

  • Vanaf 1 juli 2021 geldt een verwijstermijn van 6 maanden ná de acute ziektefase. De huidige regeling gaat uit van een verwijzing binnen 4 maanden.
  • De huisarts mag (naast de medisch specialist) bij verdenking van specifieke lange termijn schade nu ook de verwijzing doen voor een tweede behandeltermijn paramedische herstelzorg. 

 

Wat houdt de regeling in? 

Binnen deze regeling kunnen mensen met langdurige coronaklachten maximaal 6 maanden gebruik maken van:   

  • Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen.
  • Ergotherapie: maximaal 10 behandeluren bovenop de bestaande 10 uur. De bestaande 10 uur uit de basisverzekering mogen NIET gebruikt worden voor het herstel van COVID-19.
  • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies bovenop de bestaande 3 uur. Ook hier geldt dat de bestaande 3 uur dieetadvisering NIET gebruikt mogen worden voor herstel na COVID-19.
  • Logopedie: geen maximum aantal uur. 

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze regeling is dat je verplicht bent om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek naar de paramedische zorg die je krijgt vanwege corona.