Extra geld voor digitale zorg op afstand

Vanaf vandaag (25 maart 2020) is extra geld beschikbaar voor digitale zorg op afstand. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is er een noodregeling: SET Covid-19. De regeling is voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende ouderen en mensen met een chronische ziekte. Zoals aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf vandaag worden ingediend. 

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het Covid-19 virus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen. Zorgaanbieders hebben daarom behoefte aan meer technologische mogelijkheden om snel zorg op afstand te kunnen bieden of om mantelzorgers te ondersteunen bij hun zorgtaken. Zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. 

Het ministerie van VWS heeft leveranciers van devices voor beeldschermzorg verzocht om voldoende voorraad te reserveren voor de inzet voor zorg op afstand. Deze hebben aangegeven in de wereldwijde toewijzing voorrang te geven aan de zorgsector. Om zorgorganisaties te helpen bij een zo snel mogelijke implementatie van beeldschermzorg, biedt de regeling hiervoor een ‘Fasttrack Beeldschermzorg’ aan. Daarmee worden zorgorganisaties praktisch en direct ondersteund in het maken van de juiste keuzen. 

 

Voorwaarden

Per aanvraag is €50.000 beschikbaar. De subsidie is primair voor de projectkosten voor het implementeren van de digitale toepassingen. Hulp bij de implementatie mag worden ingehuurd. Daarnaast kan tot 50 procent van het bedrag worden besteed aan technologie, zoals aanschaf van licenties of apparaten. Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.  

 

Wijze van aanvraag

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de regeling door het indienen van een korte aanvraag. Aanvragers ontvangen binnen maximaal 5 werkdagen reactie. Na goedkeuring ontvangen zij binnen 5 werkdagen het subsidiebedrag. De noodregeling wordt 25 maart om 09.00 uur opengesteld via rvo.nl/set-corona.  

Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken

Update 30 maart 2020 

Extra noodregeling binnen de SET tijdelijk gesloten
lees hier het artikel