Voor elkaar in Amsterdam

'Voor elkaar in Amsterdam' is een initiatief van de gezamenlijke Amsterdamse organisaties voor sociaal buurtwerk. Op het moment dat de corona maatregelen bekend werden gemaakt, hebben zij de koppen bij elkaar gestoken om te kijken wat ze in deze situatie nog voor de kwetsbare Amsterdammers kunnen betekenen.

De groepsactiviteiten moesten stoppen, dagbesteding en de ontmoetingsruimtes zijn gesloten. Hoe kunnen ze dan zich zo goed mogelijk blijven inzetten, ondanks de maatregelen? Waar zijn ze goed in?

Nu de meest kwetsbare mensen thuis zitten door de corona maatregelen hebben ze de toegang vergroot met een centraal telefoonnummer en een speciale website. Men kan zich aanmelden voor praktische hulp of voor een luisterend oor als je de deur niet meer uit kan.

020 767 00 31
voorelkaarinamsterdam.nl 
Download hier de flyer


Verbind buurtbewoners met elkaar

Amsterdammers kunnen zich aanmelden als ze iets kunnen en willen betekenen voor een ander. En de Amsterdammer die hulp nodig heeft of een praatje wil maken wordt buurtgebonden in contact gebracht met een vrijwilliger. Zo verbinden ze de buurtbewoners met elkaar en slaan ze zich hier samen doorheen!

Als er een hulpvraag binnenkomt die ernstiger van aard is of die niet goed door een vrijwilliger kan worden opgepakt, zorgen ze ervoor dat deze vraag terecht komt bij de juiste instantie of de juiste collega-organisatie die professionele hulp kan inzetten. 


Foto: Studenten die normaal gesproken college volgen vormen nu als jonge vrijwilligers het belteam voor de corona hulplijn Voor Elkaar In Amsterdam. Zij verwerken per buurt de aanmeldingen van de vrijwilligers en koppelen deze aan de hulpvragen in die buurt. Zo blijken jonge mensen in barre tijden spontaan veel te willen betekenen voor hun kwetsbare medemens.