Andere werkwijze binnen Wmo of Jeugdwet? Financiële zekerheid nodig!

De ministeries van VWS en JenV en de VNG hebben afspraken gemaakt over het waarborgen van financiële zekerheid van zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Door de coronacrisis ervaren veel zorgaanbieders financiële onzekerheid, omdat zij onverwachts veel meer zorg moeten verlenen. Of juist veel minder.

Het gaat om tijdelijke maatregelen voor onder meer het financieren van extra kosten, compensatie voor omzetderving en het op peil houden van liquiditeit. Maar ook voor het versoepelen van verantwoording.

 

Onzekerheiden

De maatregelen rondom het coronavirus leiden ertoe dat zorgaanbieders soms méér of andere zorg en ondersteuning verlenen dan normaal. Ook kan bijvoorbeeld de sluiting van de dagbesteding betekenen dat aanbieders werk verliezen. Zo brengt de uitbraak van het coronavirus financiële onzekerheden voor zorgaanbieders met zich mee.

 

Beroep op gemeenten

Minister Hugo de Jonge van VWS, minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) doen een zeer dringend beroep op alle gemeenten om hun aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering en maatschappelijke ondersteuning, financiële zekerheid en ruimte te bieden tot in elk geval 1 juni 2020. Aanbieders hebben dat nodig om in deze fase van de crisis continuïteit van zorg en ondersteuning te kunnen garanderen en professionals in te zetten daar waar ze het nu het meest nodig zijn. Ook blijft zo voldoende capaciteit beschikbaar voor toekomstige zorg en ondersteuning.

Bron: Rijksoverheid
Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken 

Gerelateerd nieuws

'How about mom' is een app om moeders door het eerste jaar als moeder heen te leiden. Met een team...