GLI toegestaan via zorg op afstand

De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vindt gebruikelijk face-to-face plaats. Dat is tijdens de coronapandemie niet mogelijk. Zorgverzekeraars geven zorgaanbieders daarom de ruimte om GLI-zorg te bieden via zorg op afstand. Dat kan door het inzetten van telefonische- of videoconsulten en digitale zorg.

Dit kan uiteraard alleen nadat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven en als de veiligheid van de digitale zorg is geborgd. Vanaf 1 maart 2020 totdat de richtlijnen/adviezen van de overheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn, bestaan er geen belemmeringen in de contractering voor zorg op afstand. In deze tijdelijke periode mogen de reguliere NZa-prestaties worden gedeclareerd, mits de telefonische en/of digitale zorg qua duur, kwaliteit en inhoud vergelijkbaar is met behandeling in een praktijkruimte.

Zorgverzekeraars verwachten dat verwijzers (zoals huisartsen) de verantwoordelijkheid nemen om in deze periode patiënten al dan niet door te verwijzen naar een GLI-programma, vanuit het oogpunt van noodzakelijke zorg voor de patiënt.

 

Declaraties

Zorgaanbieders kunnen de reguliere zorgprestaties van de GLI blijven declareren. Zorgverzekeraars vertrouwen op de expertise van de zorgaanbieders voor de invulling van zorg op afstand en verwachten dat ze zorgvuldig omgaan met de situatie. De declaraties zijn niet anders dan normaal. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat er meer of anders wordt gedeclareerd. Als zorgverlening (tijdelijk) wordt gestopt, mag er uiteraard niet worden gedeclareerd.

De interventie-eigenaren van de drie erkende GLI-programma’s (Beweegkuur, CooL en SLIMMER) hebben aangegeven deze periode te benutten voor het evalueren van de geboden zorg (op afstand). Zorgverzekeraars vinden dit positief en vragen hen de resultaten later met de bij GLI-zorg betrokken partijen te bespreken.

 

Veilige digitale zorg

Zorgverzekeraars vertrouwen er op dat zorgaanbieders op een veilige manier zorg op afstand leveren, conform de AVG-richtlijnen. Naast telefoneren, zijn veilige applicaties (AVG-proof) voor videoconsulten o.a.: Clickdoc (CMG.nl); E-zorg; KPN zorgmessenger; Physitrack; Vtell/Vcare; Weseedo; Zaurus. Niet-veilige applicaties zijn in ieder geval: de consumentenversies van Skype en Zoom; Whatsapp en Facetime.

Bron: Zorgverzekeraars Nederland
Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken

Gerelateerd nieuws