Corona en borstvoeding

Juist in deze tijd van onzekerheid is het van belang om de zorg rondom borstvoeding te optimaliseren en pro-actief te handelen. Vooral nu huis- en praktijkbezoeken voorlopig niet meer tot de standaard behoren, kan een goede samenwerking tussen lactatiekundigen en andere professionals in de stad een groot verschil maken. 

Op de website van Werkgroep Borstvoeding Amsterdam en Amstelland staat de meeste recente en praktische informatie over corona en borstvoeding. Onder andere een overzicht van Lactatiekundigen en Kolfverhuur in het Nederlands en Engels.

 

Hoe ziet de lactatiekundige zorg er voorlopig uit? 

 • Alle lactatiekundigen in Amsterdam blijven zorg bieden door video-consulten en telefonische begeleiding.
 • Een huisbezoek kan alleen in bijzondere omstandigheden worden overwogen als blijkt dat video-consulten niet voldoende blijken. Dit gaat in  afstemming met verloskundige en kraamverzorgende (indien van toepassing), met in acht neming van de huidige hygiënische afspraken.
 • Werken met een video-consult is ingewikkelder dan iemand live zien. Daarom is het van groot belang om in een vroeg stadium het beleid goed af te stemmen zodat de lactatiekundige de zorgverlener ter plaatse als rechterhand kan inzetten.
 • Een lactatiekundige kan op afstand met een video-consult op verzoek meekijken.
 • De lactatiekundigen zijn elke dag telefonisch bereikbaar voor begeleiding en voor intercollegiaal overleg. Voor intercollegiaal overleg worden geen kosten in rekening gebracht. Check voor bereikbaarheid de folder werkgroep
 • Voorlichtingen worden niet meer in groepen gegeven maar door sommige lactatiekundigen nu online aangeboden. Zie folder werkgroep. Voorlichting is vooral nu zeer aan te raden.
 • De weeginloop op de consultatieburo's/OKT's blijft toegankelijk. Advies is dat ouders hun baby de eerste maand 1x per week wegen zodat mogelijke problemen vroeg gesignaleerd worden. Bij vragen over de groei, neem vroegtijdig contact op.

 

Wat kun je op de pagina 'Corona en borstvoeding' vinden?

 • Hoe ziet de lactatiekundige zorg er voorlopig uit en wat kunnen we gezamenlijk betekenen?
  Praktische zaken:
  - Huren van kolven
  - Weeginloop bij consultatieburo's
  - Wat kun je 'pro-actief' doen als zorgverlener rond de geboorte?
 • Achtergrond informatie Corona en Borstvoeding

Bron: Werkgroep Borstvoeding Amsterdam en Amstelland 

Gerelateerd nieuws

'How about mom' is een app om moeders door het eerste jaar als moeder heen te leiden. Met een team...