Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?

Zorgaanbieders (Zvw en aanvullende verzekering) die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten, en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning. Deze zorgaanbieders kunnen de volgende stappen volgen: 

 

2020 04 22 infokaart misgelopen inkomsten 

Stap 1: Dien in mei een aanvraag in bij VECOZO voor een (maandelijkse) continuïteitsbijdrage van zorgverzekeraars

Deze bijdrage geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. De hoogte van de continuïteitsbijdrage wordt per sector bepaald en bestaat uit een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet.  

Wie
Deze regeling geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten. Deze regeling is van toepassing op het deel verzekerde zorg van zowel de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Opticiens en niet-gecontracteerde audiciens zijn uitgesloten van deze regeling. Voor zorgaanbieders die acute zorg verlenen aan coronapatiënten - zoals ziekenhuizen en huisartsen - en zorgaanbieders in de langdurige zorg, zijn andere financiële afspraken gemaakt.  

Wanneer
Mei 2020 (exacte datum volgt nog). Zorgaanbieders in bepaalde sectoren die écht niet kunnen wachten tot mei, omdat de financiële nood hoog is, kunnen in april een vooruitbetaling op de continuïteitsbijdrage aanvragen via VECOZO. Deze vooruitbetalingsregeling is van toepassing op: 

Gecontracteerde zorgaanbieders

  • Fysiotherapeuten: vanaf 14 april
  • Mondzorg: vanaf 16 april
  • Eerstelijnslaboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zbc's: vanaf 20 april 

Niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Voor niet-gecontracteerde aanbieders uit bovenstaande branches is de aanvraagprocedure nog in ontwikkeling. Informatie volgt zo spoedig mogelijk via Zorgverzekeraars Nederland.

Kom je niet in aanmerking voor de vooruitbetalingsregeling, maar wel in acute financiële problemen? Neem dan contact op met jouw primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Meer informatie
Kijk op zn.nl/corona (voorwaarden) en vecozo.nl (aanvragen). 

 

Stap 2: Neem contact op met de bank om de mogelijkheden te bespreken

  • Bespreek de mogelijkheid tot opschorten van de aflossing van financiering voor zes maanden.
  • Bespreek, met zicht op de continuïteitsbijdrage, de mogelijkheid tot tijdelijke kredietuitbreiding. De bank zal deze mogelijkheid beoordelen in samenhang met het gebruik van andere regelingen. 

 

Stap 3: Kijk op Rijksoverheid.nl of je in aanmerking komt voor één van de financiële noodregelingen

Heb je aanvullende financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat een deel van jouw inkomsten niet uit verzekerde zorg komt? Kijk dan of je in aanmerking komt voor de financiële noodregelingen van de Rijksoverheid, zoals:

  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)
  • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Op de website van de Rijksoverheid staat een overzicht van alle coronavirus financiële regelingen en hoe je deze kunt aanvragen. 

Let op!
Steun die je ontvangt van de verzekeraar kan van invloed zijn op de (hoogte van de) aanspraak die je kunt maken op enkele financiële regelingen van de Rijksoverheid. Dit wordt mogelijk achteraf verrekend.

Deze informatiekaart is gezamenlijk opgesteld door: Zorgverzekeraars Nederland; Ministerie van VWS; Nederlandse Vereniging van Banken; NZa.

Bron: ZN