Richtlijnen voor zorg en ondersteuning kwetsbare ouderen thuis

In deze coronatijd, waarin sociale isolatie centraal staat, kunnen bij thuiswonende ouderen snel problemen toenemen. De ouderen kunnen door ziekte extra kwetsbaar worden of de mantelzorg valt weg. Uitgangspunt van de overheid is om zo lang mogelijk in te zetten op steun in de thuissituatie. Tijdig signaleren is daarvoor cruciaal. Wijkteams, buurtteams en zorgaanbieders moeten daartoe de vinger aan de pols houden.

In kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen is het volgende onderscheid mogelijk:

  1. Kwetsbare mensen met goed netwerk, die zich met ondersteuning vanuit netwerk en vrijwilligers goed staande kunnen houden als er vanuit de aanbieder minimaal 1x per week contact is;
  2. Kwetsbare mensen zonder groot netwerk, maar die zich met andere vormen van begeleiding, zoals bellen/langsgaan/inzet van vrijwilligers voorlopig nog thuis kunnen redden met verschillende momenten in de week contact en begeleiding;
  3. Mensen die heel kwetsbaar zijn en vanwege hun fysieke of psychische gesteldheid niet de hele dag alleen thuis kunnen zijn of gebrekkige of overbelaste mantelzorg, en die nauwelijks een sociaal netwerk hebben. Voor hen is dagbesteding of dagopvang een must.

 

Vier richtlijnen

Op basis van dit onderscheid in kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen, zijn er vier richtlijnen opgesteld:

 

Bij crisisopvang

Als in een uiterste geval toch crisisopvang nodig is, moeten er voldoende opvangplaatsen zijn. De huisarts geeft in dit geval een besluit af voor (tijdelijke) opvang buitenshuis. De huisarts zoekt contact met het regionale coördinatiepunt. Dit heeft inzage in de capaciteit van respijt- en crisisvoorzieningen in de regio en kan de cliënt doorgeleiden naar de aanbieder van de voorziening. De directeur publieke gezondheid in de regio is verantwoordelijk voor deze crisisorganisatie.

Bron: Rijksoverheid
Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken

Gerelateerd nieuws

Vanuit het platform wijkverpleegkundige zorg, Zorg in de Wijk en Amsterdam Vitaal & Gezond wordt...