Coronadashboard online

 De eerste versie van coronadashboard van de overheid is gepubliceerd. Daarin zijn nog niet alle gegevens opgenomen, maar het biedt desondanks al een goed overzicht over het verloop van het virus. Met gegevens over het aantal ic-opnames, positieve testuitslagen en een schatting van het aantal besmettelijke mensen. Doel is om bij een eventuele tweede golf het coronavirus sneller en preciezer op te sporen en te bestrijden.

Via het coronadashboard kan iedereen in Nederland in één oogopslag zien wat de stand van zaken is rond de verspreiding van het coronavirus. Daarnaast bevat het dashboard waardevolle informatie voor wetenschappers die onderzoek doen naar het virus.

 

Signaalwaarden

Het dashboard werkt met een aantal indicatoren. Het betreft tal van gegevens die van belang zijn om te weten hoe het gaat. Het RIVM heeft voor een aantal van deze indicatoren reeds ‘signaalwaarden’ ontwikkeld, zeg maar: ‘alarmbellen’. Als de indicator boven die waarden komt, kan het nodig zijn om in te grijpen. Of er ingegrepen moet worden, en waar ingegrepen moet worden, is nooit een automatisme op basis van één of enkele getallen. Dat vereist altijd een analyse van de cijfers en een bestuurlijke weging, maar de signaalwaarden laten zeker een belletje rinkelen. Als meerdere indicatoren boven de signaalwaarde komen, kan dat aanleiding zijn voor het kabinet om een advies van het Outbreak Management Team te vragen over nadere maatregelen.

 

Beheer bij RIVM

Dit coronadashboard is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De komende weken worden er meer gegevens op geplaatst. Het dashboard wordt, zolang het nodig is, dagelijks geactualiseerd. RIVM gaat het dashboard beheren.

Auteur: Gerda van Beek, Taal & Teken