Informatiebrief over OPEN in de regio Amsterdam

 

Beste huisarts/praktijkmedewerker,

 

Het is u wellicht niet ontgaan dat patiënten vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht hebben op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Om dit te realiseren, willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen we door als coalitie deel te nemen aan OPEN, het programma dat de eerstelijnszorg ondersteunt om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken. Voor de regio Amsterdam bestaat deze coalitie uit de Alliantie partners als de ROHA, GAZO, SAG, CHAGZ, HKA, en de kleinere zorggroepen. 

Wat is OPEN?

OPEN is een programma dat op initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg is gestart. OPEN ondersteunt huisartsen gedurende het complete proces van de realisatie van online inzage. Het doel is dat uw patiënten straks veilig beschikken over hun digitale medische gegevens via een portaal of PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving). Hierbij zorgt OPEN er ook voor dat de uitwisseling met PGO’s verloopt volgens het MedMij-afsprakenstelsel. Meer informatie over MedMij vindt u op medmij.nl/zorgaanbieders/.

Online inzage in het H-EPD

De online inzage is conform de NHG-richtlijn ‘Online Inzage in het H-EPD door patiënt’. Dit betekent dat de patiënt inzage heeft in de volgende onderdelen van het H-EPD:

o E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage

o Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)

o Afgesloten episodes met attentiewaarde

o Behandeling

o Profylaxe en voorzorg

o Actuele medicatie

o Medicatie-overgevoeligheid

o Correspondentie

o Resultaten bepalingen, over de laatste veertien maanden

Wat kan online inzage opleveren?

Elektronische inzage in een medisch dossier betekent meer dan alleen een ICT-aanpassing. Het is ook van invloed op het zorgproces en uw relatie met de patiënt. Voor de patiënt betekent inzage dat hij beter geïnformeerd kan zijn over zijn gezondheid en meer mogelijkheden heeft voor zelfmanagement. De patiënt voelt zich meer betrokken bij zijn behandeling en zijn therapietrouw kan daardoor toenemen. Ook is gebleken dat het vertrouwen van de patiënt in de arts kan toenemen wanneer hij inzage heeft in zijn medische gegevens. (Wetenschappelijke) artikelen over de toegevoegde waarde van online inzage vindt u op de website van OPEN: open-eerstelijn.nl/artikelen/

Beter begrip 

We draaien er niet omheen; de invoering zal in eerste instantie wat extra tijd en inspanning vergen. Toch blijkt online inzage uiteindelijk tot een daling van de zorgconsumptie te leiden. Het gesprek in de spreekkamer zal erdoor veranderen. Mogelijk stellen patiënten vragen over wat ze in het dossier lezen, waardoor ze het beter begrijpen. Ook kan het zijn dat u de informatie in de P-regel of bij de onderzoeksuitslagen anders formuleert, zodat de patiënt begrijpt wat het plan is. Met de online inzage en andere online diensten krijgt de patiënt kortom een beter inzicht in wat hij of zij zelf kan doen of waarbij hulp nodig is. 

Hoe ziet het OPEN-programma eruit?

OPEN maakt landelijk afspraken met de HIS- en KIS-leveranciers voor de benodigde ICT-aanpassingen om online inzage door uw patiënten aan te kunnen bieden. Als regionale coalitie helpen wij u bij het realiseren ervan. Dit doen wij met ondersteuning van het OPEN-programmabureau dat ons informatie, scholing, ondersteuning en communicatiematerialen biedt. OPEN ontwikkelde hiervoor 5 modules: 

o De verplichte basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn online inzage in het H-EPD door patiënt’.

o De vrijblijvende vervolgmodule ‘Stimuleren van gebruik online inzage door patiënten’.

o De vrijblijvende vervolgmodule ‘Faciliteren multidisciplinaire informatie uitwisseling’.

o De vrijblijvende vervolgmodule ‘Gegevens van patiënt naar zorgverlener’.

o De vrijblijvende vervolgmodule ‘Samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers’.

Naast de basismodule kan elke regionale coalitie twee of meer van bovenstaande vervolgmodules kiezen. Voor de basismodule en maximaal twee vervolgmodules is subsidie aan te vragen. 

Onze ambitie

Ons uiteindelijke doel is dat alle huisartsen in onze regio voor de wettelijke verplichting per 1 juli 2020 online inzage kunnen aanbieden. Ook streven we ernaar dat minimaal 40% van de patiënten er gebruik van gaat maken. Veertig procent klinkt misschien veel, maar in de praktijk is gebleken dat dit mogelijk is. Omdat verandering van het werkproces, het stimuleren van het gebruik door de patiënt en scholing tijd kosten, ontvangt u als individuele huisartsenpraktijk een financiële vergoeding voor deze inspanningen. Deze eenmalige vergoeding is door de NZa vastgesteld op € 2,83 per ingeschreven patiënt, als u als huisartspraktijk deelneemt aan de regionale coalitie.

Wat kunt u doen

Uw zorggroep heeft reeds de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de regionale coalitie. Echter, mocht u aanspraak willen maken op de financiële vergoeding zoals hierboven beschreven, moet ook uw praktijk een verklaring van deelname afleggen voor deze regionale coalitie. Binnenkort ontvangt u hiervoor een digitaal formulier waar u enkele vragen dient te beantwoorden, en digitaal te ondertekenen en retour zenden. In verband met een tijdige aanmelding voor OPEN, vragen we u dit voor 15 september 2019 gedaan te hebben!

Vragen? 

Wij hopen dat wij uw praktijk maximaal kunnen ondersteunen bij dit proces en dat wij de noodzakelijke werkzaamheden voor u kunnen verlichten. Hebt u vragen? Neem dan gerust Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.op met de projectleiding OPEN Amsterdam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vriendelijke groet,

 

Kees Kanters

Portefeuillehouder ICT binnen de Alliantie

 

Namens, 

 

De Alliantie van Amsterdamse zorggroepen en gezondheidscentra

 

P.S. Meer informatie vindt u op www.open-eerstelijn.nl

 

Deel dit bericht

Wat we doen

Samen met het veld werken we aan het verbeteren van de organisatie van geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg in Amsterdam en Almere. Wij richten ons voornamelijk op de zorgthema’s van de wieg tot het graf. Dit doen wij voor verschillende opdrachtgevers zoals (zorg) organisaties, samenwerkingsverbanden, gemeenten en organisaties uit het sociaal domein.