Tien jaar Welzijn op Recept: brug tussen zorg en welzijn

Volgend jaar bestaat Welzijn op Recept tien jaar. Het concept, dat een brug slaat tussen het medische en het sociale domein, is inmiddels in meer dan 110 Nederlandse gemeenten beschikbaar. Het levert zorgverleners meer spreekuurtijd en patiënten meer gezondheid op. De belangrijkste ervaringen en tips van zorgverleners, patiënten en samenwerkingspartners zijn verzameld in het boek ‘Pareltjes van Welzijn op Recept’, met een voorwoord van staatssecretaris Paul Blokhuis. 

Ongeveer de helft van de patiënten in de wachtkamer van de huisarts heeft psychosociale problemen. Eenzaamheid, ziekte in de familie, verlies van werk of relatieproblemen veroorzaken vaak lichamelijke klachten als pijn en vermoeidheid. Ook mentale klachten als stress, somberheid en angst komen voor. Opvallend is dat mensen met psychosociale problemen vaker naar de huisarts gaan dan andere mensen. 

 

In 110 gemeenten beschikbaar

Tien jaar geleden werd speciaal voor deze groep in Nieuwegein een pilot gestart, met steun van ZonMw. Hierbij verwees de huisartsenpraktijk mensen, na een goed gesprek over meer dan de lichamelijke gezondheid, door naar de lokale welzijnsorganisatie: Welzijn op Recept was geboren. 

Inmiddels is dit concept in meer dan 110 gemeenten beschikbaar. Niet alleen de huisarts maar ook andere zorgverleners verwijzen mensen met psychosociale klachten door naar het sociale domein. Men spreekt met elkaar over de behoeften en interesses, bijvoorbeeld met een welzijnscoach. Samen wordt gekeken naar een passende activiteit die positieve ervaringen en sociale contacten oplevert. 

 

PareltjesWin-win

Patiënten die Welzijn op Recept hebben gekregen, vertellen in ‘Pareltjes van Welzijn op Recept; praktijkverhalen en meer’ dat het hun kwaliteit van leven heeft verhoogd en hun gezondheid verbeterd; zowel lichamelijk als de psychisch. Huisartsen geven aan dat Welzijn op Recept de druk op het spreekuur vermindert. Samengevat: minder psychosociale klachten en minder onnodig zorggebruik.  

“Met Welzijn op Recept willen we bereiken dat mensen het gevoel hebben er weer bij te horen”, vertelt Miriam Heijnders van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept. “Het richt zich op een kwetsbare groep mensen, op zowel jongeren als ouderen. De focus ligt op een integrale samenwerking van veel verschillende professionals in een wijk en gemeente.” 

 

Lokale kleur

Hoewel Welzijn op Recept een vast stappenplan kent, is er veel ruimte voor lokale invulling. In de uitgave ‘Pareltjes van Welzijn op Recept; praktijkverhalen en meer’ zijn de ervaringen en tips van huisartsen, welzijnswerkers en gemeenten uit heel Nederland opgenomen. Ook de visie van de belangrijkste partners van Welzijn op Recept, zoals InEen, Sociaal Werk Nederland, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en de gemeenten (Amsterdam), is in het boek terug te vinden. Met als gezamenlijke uitkomst: Welzijn op Recept vormt een brug tussen het zorg- en het sociaal domein. 

Vanuit het ministerie van VWS wordt met veel interesse naar Welzijn op Recept gekeken. Onderzoeken die tot nu toe in Nederland zijn uitgevoerd naar de effectiviteit van Welzijn op Recept geven een indicatie dat het zorggebruik in de eerstelijnszorg daalt. Staatssecretaris Paul Blokhuis schreef het voorwoord voor ‘Pareltjes van Welzijn op Recept’. 

Download hier het boekje. 

Bron: Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept

Gerelateerd nieuws

Onlangs is de website Lekkerinjevel.amsterdam.nl gelanceerd. Dit is een initiatief van SamenBeter,...