Professionaliseringsslag voor paramedische en psychosociale oncologienetwerken

Kwalitatief hoogwaardige zorg voor de gevolgen van kanker, waar mogelijk dicht bij huis, vereist een professionaliseringslag in de netwerkzorg voor borging van de kwaliteit, de financiële bestendigheid en de landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologienetwerken.

IKNL heeft namens het Landelijke Overleg Paramedische en Psychosociale Oncologische Zorg (LOPPSOZ) een ZonMw-subsidie ontvangen voor het project Netwerkvorming oncologie: ook voor de gevolgen van kanker. Dit project is 1 december 2020 gestart. 

Om alle mensen die leven met en na kanker de juiste zorg voor de gevolgen van kanker te kunnen bieden, op de juiste plek -waar mogelijk dichtbij huis- is het belangrijk dat er voldoende lokale en regionale oncologienetwerken zijn, ook voor de gevolgen van kanker. Op dit moment zijn er naar schatting 40 lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologienetwerken. Groei en doorontwikkeling van de bestaande netwerken is dan ook van groot belang. Zeker gezien het groeiend aantal mensen dat leeft met en na kanker en het feit dat ook steeds meer mensen langer overleven, met alle gevolgen van dien.

Borging van bestaande netwerken is vaak een probleem, en daarmee ook de groei van het aantal netwerken. Het is momenteel nog teveel afhankelijk van de onvoorwaardelijke inzet van enthousiaste professionals. Dit vraagt om een professionaliseringsslag om lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken een stap verder te brengen.

 

Wat wil het project bereiken?

Borging van de kwaliteit van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken. Landelijke dekking en zichtbaarheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken. Borging van de financiële bestendigheid van lokale en regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken. Verbinding met medisch-technische netwerken, huisartsenzorg en lokale/regionale paramedische en psychosociale oncologische netwerken. 

 

Wat is een paramedisch en psychosociaal oncologisch netwerk

Een lokaal of regionaal paramedisch en psychosociaal oncologisch netwerk is een netwerk van zorgverleners die mensen met kanker en hun naasten dichtbij huis helpen. Denk hierbij aan fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen en andere gespecialiseerde paramedische en psychosociale zorgverleners. Maar ook informele zorg, zoals de inloophuizen kunnen deel uitmaken van een netwerk.

De zorgverleners in het netwerk kennen elkaar en zijn op de hoogte van elkaars aanpak. Door de korte lijnen kunnen ze de behandelingen snel en goed op elkaar afstemmen. Het netwerk maakt ook afspraken met ziekenhuizen of revalidatiecentra over de zorg. Doel hiervan is dat de zorg die de patiënt thuis krijgt, afgestemd is op de zorg in het ziekenhuis of het revalidatiecentrum. 

 

Meer informatie

Bron: IKNL


Netwerken Amsterdam en Almere

Elaa is ook aan de slag gegaan met oncologische nazorg in de eerste lijn. Zowel in Amsterdam als in Almere zijn netwerken opgericht.  
• Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg in de eerste lijn
• Netwerk Oncologische Revalidatie Almere

Gerelateerd nieuws

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...