Evaluatie Pilot PrEP verstrekking 2019 -2020

Begin 2019 is de tweejarige pilot PrEP-verstrekking door de Amsterdamse huisarts geïnitieerd vanuit de Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKAA) en de NHG Expertgroep Seksuele gezondheid (SeksHAG). De HKAA en SeksHAG zijn van mening dat niet alleen het informeren van mensen met vragen over PrEP en bespreken van PrEP bij geïndiceerde contactredenen en doelgroepen een basistaak van de huisarts is, maar vinden ook dat het voorschrijven en begeleiden van PrEP valt onder passend huisartsgeneeskundig handelen.

De doelstelling van de pilot was de zorg rondom PrEP verstrekking in Amsterdam via de huisarts beter te structureren, faciliteren en monitoren. Voor de huisartsen was er een vergoeding geregeld door Zilveren Kruis om de extra tijdsinvestering die de begeleiding van PrEP vraagt te ondervangen. Om hiervoor in aanmerking te komen waren een aantal voorwaarden van toepassing. Zoals het volgen van een verplichte scholing georganiseerd door Elaa en het inleveren van geanonimiseerde jaarlijkse data ter monitoring van het project. Deze data zijn verzameld in een rapport

In de data is vanwege de COVID-19 pandemie een vertekend beeld te zien. Veel mensen hebben vanwege COVID-19 mogelijk een veranderd seksleven: minder partners en minder frequent seks en zijn daarom van dagelijks- naar intermitterend PrEP-gebruik gegaan. Hierdoor werd de noodzaak om langs te komen voor de periodieke controles minder gevoeld. Deze ontwikkeling is in het rapport duidelijk terug te zien; er zijn minder pilrecepten uitgeschreven en er is minder HIV- en nierfunctieonderzoek gedaan.

De uitkomsten bieden een leidraad in het gesprek tussen de (her)verdeling PrEP-zorg tussen huisarts en GGD, alsook de implicaties voor het vormgeven zinnige en duurzame PrEP-zorg in de toekomst in Amsterdam.

 

Meer weten? Bel of mail met

Gerelateerd nieuws