Amsterdamse apotheken initiëren samenwerking met welzijn

In gesprek met cliënten rondom medicijnen signaleren de Amsterdamse apothekers en hun assistenten geregeld zaken die niets met medicijnen te maken hebben, maar wel effect hebben op hun gezondheid.

Tijdens een medicatiebeoordeling, een therapietrouwgesprek of bij het afhalen van geneesmiddelen gebeurt het wel eens dat de apotheker of assistent merkt dat een cliënt niet helemaal begrijpt waar het over gaat, bijvoorbeeld door laaggeletterdheid of anderstaligheid. Ook komt het voor dat de cliënten de medicijnen niet kunnen betalen, verward overkomen of dat er sprake is van een slechte persoonlijke hygiëne. Of de bezorger ziet dat de brievenbus overvol is als ze medicijnen afleveren.

Allemaal zaken die niet direct te maken hebben met de medicatie en de farmaceutische zorg, maar wel effect hebben op de (mentale) gezondheid van de cliënt. Apothekers voelen de maatschappelijke verantwoordelijkheid om met deze signalen iets te doen en hun wijkgerichte functie nog breder in te zetten. 

 

Samenwerking met Buurtteam & Platform Informele Zorg

Het FBA, de apothekersvereniging voor Amsterdam Amstelland, heeft contact gelegd met welzijnspartijen om de individuele apothekers in de wijken te ondersteunen. Apotheken verwijzen nu hun cliënten door naar het Buurtteam Amsterdam en het Platform Informele Zorg Amsterdam zodat hulp kan worden geboden. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een taalcoach, financiële coach of maatje.

Om alle apotheken hier goed over te infomeren zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarin zowel de Buurtteams als het Platform Informele Zorg Amsterdam uitleg hebben gegeven. Hierna hebben alle apotheken stadsdeel gebonden contactgegevens ontvangen en is de basis voor samenwerking gelegd.

Uiteraard wordt deze samenwerking regelmatig besproken met elkaar en wisselen apothekers samenwerkingervaringen uit, om onderling van te leren. Periodiek wordt met het Buurtteam Amsterdam en het Platform Informele Zorg Amsterdam geëvalueerd om deze samenwerking te optimaliseren.

Bron: FBA

 

Gerelateerd nieuws

De GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) is een twee jaar durend leefstijlprogramma voor mensen...