Een kwalitatief betere en meer zichtbare paramedische zorg

In het programma Paramedische Zorg werken 6 beroepsgroepen, zorgverzekeraars en de Patiëntenfederatie aan een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. Benieuwd hoe zij dat doen?

Een kwalitatief betere en ook meer zichtbare paramedische zorg. In een notendop is dit het doel van het programma Paramedische Zorg. De beoogde resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan een gezondheidszorg waarin het dagelijks functioneren van patiënten centraal staat. 

 

Duurzame kwaliteitsimpuls

Joost Dekker, voorzitter van de ZonMw-programmacommissie, is ervan overtuigd dat het programma een duurzame kwaliteitsimpuls kan geven aan de paramedische zorg in Nederland. "Er is veel meer evidence op dit terrein dan vaak gedacht wordt. Met dit programma kunnen we de evidence verder uitbouwen en de kwaliteit van deze zorg merkbaar en toetsbaar maken, zowel voor de patiënt als de maatschappij."

Achtergrond
Als emeritus-hoogleraar paramedische zorg aan het Amsterdam UMC heeft Dekker goed zicht op de zes beroepsgroepen waar dit programma over gaat: fysiotherapie, ergotherapie, oefentherapie, huidtherapie, logopedie en diëtetiek. Zelf deed hij jarenlang onderzoek op het gebied van fysio-, oefen- en ergotherapie. 

 

"Als het gaat om evidence based werken en richtlijnontwikkeling is de ene beroepsgroep verder dan de andere, maar in ons programma willen alle zes beroepsgroepen samen optrekken. Dat is belangrijk: door krachten te bundelen, word je beter gezien en gehoord."

 

Dagelijks functioneren

Een belangrijke aanleiding voor dit programma vormt de beweging ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Deze stelt dat het dagelijks functioneren van mensen een centraal doel is van de gezondheidszorg. Daarbij gaat het om fysiek, psychisch en sociaal functioneren. Dekker: "Voor deze zes paramedische disciplines spreekt dit vanzelf. Deze zorgprofessionals doen niet anders. Ons programma geeft hen een kans om dit te laten zien en zich beter in de zorg te positioneren."

Het programma komt voort uit de Bestuurlijke Afspraken paramedische zorg 2019-2022. De betrokken partijen maken zich daarin sterk voor een onderzoeksprogramma op dit terrein, met als doel de kwaliteit en transparantie van deze zorg te stimuleren. Dekker: "Daarbij gaat het om kwaliteit in de vorm van richtlijnen, maar ook om daadwerkelijke hands on kwaliteit, de kwaliteit van het dagelijks handelen. Als een huisarts een patiënt naar een logopedist of ergotherapeut verwijst, moet hij erop kunnen vertrouwen dat deze daar in goede handen is."

 

Steun

Het programma heeft een budget van tien miljoen euro en kent grofweg twee onderdelen: kennisvergroting en onderzoek & kwaliteit en transparantie. De looptijd is acht jaar en de toekenningen van subsidie vinden plaats van 2020 tot 2022. "Bij het eerste onderdeel, het vergroten van kennis en onderzoek, gaat het om onderzoek dat antwoord moet geven op kennisvragen die elk van de zes beroepsgroepen in een eigen kennisagenda heeft vastgelegd. Elke beroepsgroep bepaalt zelf welke kennisvraag de hoogste prioriteit heeft", legt Dekker uit. Daarnaast stimuleert het programma multidisciplinair onderzoek dat past binnen het zogeheten Meerjarig Onderzoekskader Paramedische Zorg (MOPZ). Dit is een raamwerk voor onderzoek dat in 2019 is opgesteld, rekening houdend met de 'Juiste Zorg op de Juiste Plek'-beweging.

Dekker: "Dit kunnen we bijvoorbeeld oppakken door te onderzoeken hoe beroepsgroepen die bij een bepaalde patiëntengroep betrokken zijn, hun zorg goed op elkaar af kunnen stemmen. Denk aan netwerken waarin paramedici, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten participeren. Om écht goed te kunnen aanhaken, heeft de paramedische zorg hierin extra steun nodig." Ook stimuleert het programma de vorming van een structurele onderzoeks- en kennisinfrastructuur die helpt om de verzamelde kennis beter te verspreiden, borgen en onderhouden. Ook hiervoor geldt dat het goed is dat de zes disciplines samen optrekken. "We moeten goed nadenken hoe we ervoor zorgen dat er een structuur ontstaat die voor alle beroepsgroepen goed werk doet en waar alle betrokkenen mee overweg kunnen", beseft Dekker. 

Lees hier het volledige bericht 

Bron: ZonMw

 

 

Gerelateerd nieuws

Onlangs is de website Lekkerinjevel.amsterdam.nl gelanceerd. Dit is een initiatief van SamenBeter,...