Professionals gezocht om mee te denken over Buurtteam Amsterdam

Vanaf 1 april 2021 kunnen Amsterdammers met hun ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht bij een buurtteam in de wijk. Voordat de buurtteams van start gaan, worden zowel Amsterdammers als samenwerkingspartners daarover geïnformeerd. In de maanden februari en maart komt op verschillende plekken in de stad informatie beschikbaar over de nieuwe buurtteams. Zodat iedereen op tijd weet wat de buurteams zijn, wat ze doen en waar men ze kan vinden.  

 

Wil jij meedenken over de communicatie? 

De gemeente Amsterdam is samen met de buurtteamorganisaties volop bezig met de voorbereidingen van de publiekscampagne over Buurtteams Amsterdam. Daarbij betrekken zij graag mensen vanuit verschillende invalshoeken, bijvoorbeeld cliëntenbelang en eerstelijnszorg. Om te zorgen dat de communicatie over de buurtteams goed aansluit bij de doelgroepen. Het gaat om het gebruik van de juiste taal, het vinden van de geschikte middelen en het bereiken van de juiste mensen. 

Je kan gevraagd worden om mee te lezen met concepten van flyers of artikelen. Of om input te geven voor het ontwikkelen van materialen, zoals een folder met informatie voor huisartsen. Deze verzoeken zullen meestal via e-mail verlopen. Maar een brainstormsessie kan ook.  

 

Waarom meedoen?

De publiekscommunicatie over de nieuwe buurtteams heeft als doel om zowel Amsterdammers als samenwerkingspartners in de stad zo goed mogelijk te informeren. Wat doet een buurtteam, waar vind ik mijn buurtteam, hoe kan ik mij aanmelden?

De input van zorgverleners vanuit de eerste lijn die dagelijks te maken hebben met Amsterdammers en hun ondersteuningsvragen is daarbij onmisbaar. Amsterdammers, ook die moeilijker te bereiken zijn bijvoorbeeld door laaggeletterdheid, moeten straks weten waar en wanneer zij terecht kunnen bij een buurtteam bij hen in de buurt. Maar ook de samenwerkingspartners zoals huisartsen moeten weten hoe zij kunnen samenwerken met de buurtteams en wie hun aanspreekpunt wordt. Jouw input is dus heel waardevol. 

Lees ook het bericht 'Samenwerken met de toekomstige buurtteams in Amsterdam', gepubliceerd op 19 augustus 2020.

 

Meer weten? Bel of mail met