Regiokaart: nuttig voor vervolgstappen samenwerking

InEen, LHV en NHG ontwikkelden gezamenlijk de regiokaart. Een praktisch overzicht van wat in de regio’s gebeurt op het gebied van samenwerking. Bruikbaar voor de regio’s zelf om gericht vervolgstappen te zetten, maar ook voor regio’s onderling om van elkaar te leren. 

De regiokaart kent vijf kleuren: paars (regioplan openbaar), donkerblauw (regioplan niet openbaar), middenblauw (regioplan in ontwikkeling), lichtblauw (status regioplan onbekend) en wit (geen regioplan). In één oogopslag een overzicht dus van wat al bestaat aan regioplannen – de gedragen regionale visie over de prioritering en gezamenlijke aanpak van regionale knelpunten. En een aansporing voor de regio’s die nog niet paars zijn aangegeven om hun regioplannen zo snel mogelijk af te ronden en ook te delen. 

 

Alle organisaties

Per regio zijn in elk geval de contactgegevens van de regio-organisatie, kerngetallen en de preferente zorgverzekeraar zichtbaar. Daarnaast kunnen partijen per regio activiteiten op het gebied van regionale samenwerking weergeven die ze relevant vinden en is er een overzicht van alle organisaties die in de regio actief zijn: huisartsenorganisaties, multidisciplinaire eerstelijnszorgorganisaties, LHV-kringen, huisartsendienstenstructuren en ROS’en (waaronder Elaa). 

 

Regiokaart

Raymond Wetzels, huisarts in Elst en sinds maart bestuurslid van InEen, is enthousiast over de regiokaart. “De kaart laat externe partijen zien wat in een regio gebeurt en bij wie je moet zijn als je iets wilt organiseren”, zegt hij. “Hij helpt vooral partijen elkaar te vinden en zich aan elkaar te verbinden. In alle regio’s bestaat veel energie om samen plannen te ontwikkelen en invulling te geven aan de zes bouwstenen voor het inrichten van samenwerking in de regio, die LHV, NHG en InEen begin dit jaar hebben gepubliceerd. Maar misschien is elders al iets soortgelijks ontwikkeld dat heel bruikbaar is als voorbeeld.” 

Ga naar de regiokaart