HIS: bewezen concept. Tijd voor Amsterdamse editie!

Het Radboud REshape Center heeft in co-creatie met het Ministerie van VWS in 2017 en 2018 het initiatief genomen om twee edities van de Health Innovation School te organiseren waar deelnemers uit het gehele land aan hebben deelgenomen. Na het succes van de landelijke edities, zijn de afgelopen jaren regionale edities geoganiseerd om de innovatiekracht in de regio's te vergroten. Zuid-West Nederland, Zuid-Oost Nederland, Brabant, Rotterdam en Haaglanden gingen ons voor. Nu is het tijd voor de Amsterdamse editie!

 

Health Innovation School Amsterdam:
(effectiever) leren innoveren met 50 nieuwe partners-in-crime!

Gemeente Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, SIGRA, Zilveren Kruis en Elaa stellen vast: Amsterdam is in beweging en de zorgvraag van Amsterdammers verandert. De stad groeit. Het aantal ouderen neemt toe. Ook de verschillen in gezondheid tussen mensen en wijken in de stad nemen toe. Bovendien stijgen de kosten en de arbeidsmarkt staat onder druk. Dat stelt ons voor grote uitdagingen.

Amsterdam Vitaal & Gezond
Om te zorgen dat ook in de toekomst iedereen vitaal en gezond kan leven én gebruik kan maken van goede en betaalbare ondersteuning en zorg, zijn krachten gebundeld in het samenwerkingsverband Amsterdam Vitaal & Gezond. Met de HIS sluiten wij aan bij de doelstelling van Amsterdam Vitaal & Gezond: gelijke kansen op goede gezonheid en 10 gezonde levensjaren erbij voor alle Amsterdammers.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren zijn professionals nodig die: 

  • in staat zijn om organisatie- en of domeinoverstijgend samen te werken
  • creatieve en mensgedreven methoden kunnen inzetten om tot nieuwe, waardevolle oplossingen te komen
  • en innovatiekennis en een breed netwerk in de regio hebben om goede oplossingen daadwerkelijk te implementeren.

Dat is precies wat de HIS (Health Innovation School) aan het einde van het traject oplevert!

 

Diversiteit & the whole system in a room

De Health Innovation School (HIS)  is voor alle mensen die werkzaam zijn binnen het sector van gezondheid, welzijn en zorg en die een verschil willen maken in de actuele uitdagingen uit de stad. De deelnemers aan de HIS zijn vooruitstrevende doeners, lopen geregeld tegen grenzen aan binnen hun eigen domein en willen samen met anderen graag meer impact maken.

Wij geloven in de kracht van diversiteit en ‘the whole system in the room’. De groep deelnemers is dus ook een afspiegling van 'het systeem'. Van GGZ tot Gemeente, van Jeugd tot Ziekenhuiszorg, van Eerste lijnszorg tot Welzijn en van VVT tot Verzekeraar. Je bent bijvoorbeeld: (wijk)verpleegkundige, beleidsmaker, patiënt, jeugdwerker, fysiotherapeut, mantelzorger, ondernemer, (huis)arts, bestuurder, diëtist, onderzoeker, zorginkoper, cliëntbegeleider, buurtwerker, toezichthouder... En zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Binding met regio Amsterdam
Voor Health Innovation School Amsterdam richten wij ons op deelnemers die binding hebben met de regio Amsterdam. Zo blijft de HIS Amsterdam exclusief voor (toekomstige) innovatieleiders uit Amsterdam en bouwen we aan een sterk regionaal netwerk. De HIS duurt 6 maanden: van eind mei t/m eind november 2021.  

amsterdam.healthinnovation.school