Nieuwe zorgkaart met aanbod voor mensen met hersenschudding

Het Expertisenetwerk NAH heeft in samenwerking met regiopartners voor zorg- en hulpverleners een overzicht opgesteld van het regionale (behandel)aanbod voor mensen met licht-traumatisch hersenletsel (hersenschudding). Op de zorgkaart staan de mogelijkheden voor behandelingen, financiering en contact- en adresgegevens van behandelaren ingedeeld in de klachten die een patiënt ervaart. Met de nieuwe zorgkaart kunnen zorg- en hulpverleners mensen met een licht-traumatisch hersenletsel beter informeren en toeleiden naar passende zorg en ondersteuning.

 

Regionale aanbod in kaart gebracht

Elk jaar belanden 85.000 mensen op de spoedeisende hulp met klachten die passen bij een licht-traumatisch hersenletsel (hersenschudding) (CBO richtlijn opvang van patiënten met licht traumatisch hoofd- en hersenletsel). Voor zorg- en hulpverleners niet altijd duidelijk waar getroffenen met hun klachten terecht kunnen. De zorgkaart biedt een helder overzicht van het regionale aanbod. 

Bekijk en download de Zorgkaart licht-traumatisch hersenletsel

Bron: Sigra